Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 24 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Programe > Proiecte Depuse Spre Finantare/Contractare

Proiecte Depuse Spre Finantare/Contractare

   Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1.Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B - Cladiri Publice - în etapa de evaluare tehnica si financiara

 1. ”Cresterea eficientei energetice a cladirilor cantina si internat din cadrul LiceuluiTehnologic Special SAMUS”
 2. ”Cresterea eficientei energetice la cladirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 si C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca”
 3. Cresterea eficientei energetice a cladirilor scoala, atelier si sala de sport cu baza de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”
 4. Cresterea eficientei energetice în cladirea Scolii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse  si  Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata”

  Axa prioritara, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si  formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii siînvatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

 1. “Construirea sediului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva
 2. ”Reabilitarea si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul  Scolii Gimnaziale Speciale pentru   Deficienti de Auz Kozmutza Flora”
 3. Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Speciale Huedin”

  Proiecte depuse în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatii de investitii 8.1. Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciilesociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgenta, Operatiunea B – Unitati de primiri urgente.

 1. Dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca