Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 23 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Programe > Proiecte In Implementare

Proiecte In Implementare

 

1. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj - POS Mediu

2. Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor – POR

3. Clujul - Peisaj Cultural - POR

4. Centru comunitar judeţean - Complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi adulţi Cluj – POR

5. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj (CNIPTCJ) – POR

6. Modernizarea şi dotarea centrului maternal LUMINIŢA

7. Managementul conservativ şi participativ în siturile NATURA 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor – POS Mediu

8. SMART+ „Mini-program pentru inovarea IMM - urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice” – Interreg IV C

9. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – POR

10. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – ETAPA A II-A – POR

11. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele CLUJ-SĂLĂJ - POS Mediu

12. Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Cluj Napoca - Programul Anual TEN-T 2011

13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „PROIECT IMOGEN” – Centrul de studii avansate, fundamentale şi clinico+imagistice, pentru corelarea pe termen lung a parametrilor de dezvoltare intrauterină cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltării până la vârsta adultă (IMOGEN)” – POS CCE

14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă PROIECT SPIT@LL - „Realizarea şi implementarea unui sistem spitalicesc informatic şi informaţional integrat” – POS CCE

15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă CLUJ „PROIECT MAST” „Proiect inovativ de reformă în educaţie şi creşterea calităţii asistenţei medicale în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă prin înfiinţarea studiilor postuniversitare de master pentru asistenţii medicali licenţiaţi – un pas spre dezvoltarea cercetării educaţional aplicative a nursingului pacientului critic – MAST - POS CCE  

16. Parc Industrial TETAROM IV- POR

17. Dezvoltare Parc Industrial TETAROM I – edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură - POR

18. Modernizare şi dotare complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever PINOCHIO - POR

19. Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla – POR

20. O lume nouă, veselă, pentru fiecare copil cu nevoi speciale

21. Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale