Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 19 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Programe > Centrul Comunitar Judetean

Centrul Comunitar Judetean

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                                                          Data: 19.12.2011

 

 

   CENTRU COMUNITAR  JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ- Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 2658/12.12.2011, Cod SMIS 33802, pentru proiectul CENTRU COMUNITAR  JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii persoanelor (copii şi adulţi) aflate în dificultate, precum şi crearea de noi locuri de muncă, prin creşterea numărului şi a calităţii serviciilor sociale specializate, în contextul unei politici active de integrare/reintegrare socială.

Misiunea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj, este de a:

  • furniza servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială
  •          furniza servicii de îngrijire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane adulte cu deficienţe

Valoarea totală a proiectului este de 9.261.629,59 lei     

Valoarea totală eligibilă este de 7.439.053,22 lei din care:

         6.323.195,233  lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),

         967.076,918 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13 %),

         148.781,06 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj (2 %)

            Valoarea totală neeligibilă este de 1.822.576,37 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.783.566,07 lei şi dotări de specialitate în valoare de 39.010,30 lei.

Beneficiari direcţi: Copii şi persoane adulte aflate in dificultate; Copii cu dizabilităţi; Copii cu autism sau cu tulburări din spectrul autist; Persoane adulte cu dizabilităţi; Persoane cu demenţa Alzheimer; Tineri care părăsesc sistemul de protecţie;

Rezultate estimate:

       O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului Comunitar  Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj

       488 de persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitată/ modernizată/ echipată - infrastructura pentru servicii sociale, din care:

         24 copii autişti cu vârste cuprinse între 3- 12 ani

    50 copii cu dizabilităţi/ handicap motor/fizic şi neuropsihic

         190 tineri care părăsesc sistemul de protecţie cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani şi peste 18 ani

         50 persoane adulte cu dizabilităţi/ handicap fizic/

         24 persoane cu demenţa Alzheimer sau alte tipuri de demenţă

         150 persoane adulte cu dizabilităţi/handicap cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani care beneficiază de consiliere pentru integrarea socio-profesională

       55 Locuri de muncă nou create

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 13 decembrie 2011 – 12 decembrie 2013.  

 

Date de contact:

TIŞE ALIN

GOGONEA Rodica – Manager proiect

Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism

Telefon: 0372-64.00.00

Telefon: 0372-640040

Fax: 0372-64.00.70

Fax: 0372-640040

e-mail: cjc@cjcluj.ro

 

 

 

 

 

e-mail: rodica.gogonea@cjcluj.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 PREZENTARE