Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 19 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Programe > centrul maternal luminita

centrul maternal luminita

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Data: 3.07.2012

 

 

MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MATERNAL “LUMINIŢA”

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3.171/08.06.2012, Cod SMIS 38360, pentru proiectul MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MATERNAL “LUMINIŢA”.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii serviciilor oferite mamei şi copilului, femeilor gravide aflate în situaţie de risc, mamelor singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a preveni abandonul copilului şi promovarea alternativelor la instituţionalizare a copilului.

 

Misiunea Centrului maternal „Luminiţa” este aceea de a oferi un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi prin formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.

 

Serviciile oferite au în vederea următoarele componente :

 

Ø  Educaţie parentală

 

Ø  Responsabilizarea mamei în relaţia cu copilul

 

Ø  Asigurarea sănătăţii mamei şi copilului

 

Ø  Pregătirea reintegrării familiale şi profesionale

 

Valoarea totală a proiectului este de 806.330,29 lei.          

 

Valoarea totală eligibilă este de 651.481,46 lei din care:

 

          523.465,35  lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională ,

 

          114.986,48finanţare nerambursabilă din bugetul naţional

 

          13.029,63 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj

 

 

Valoarea totală neeligibilă este de 154.848,83 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.

 

Beneficiari direcţi: cuplurile mamă-copil aflate în situaţie de risc, cum ar fi mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon (mame singure şi mame adolescente) care se confruntă cu probleme relaţionale, profesionale şi financiare; gravide minore şi gravide aflate  în situaţie de risc/dificultate; mame cu copii care temporar nu au locuinţă fiind în imposibilitate de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului.

 

Rezultate estimate:

 

  • O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea Centrului maternal “LUMINIŢA”, dotată cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie

     

  • 10 persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitată/modernizată/echipată - infrastructura pentru servicii sociale, din care 5 cupluri formate din mamă şi copil.

     

 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni: 9 iunie 2012 – 8 iunie 2013.

 

 

Date de contact:

 

HOREA UIOREANU

 

GHERASIM Judith – Manager proiect

 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

 

Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism

 

Telefon: 0372-64.00.00

 

Telefon: 0372-640085

 

Fax: 0372-64.00.70

 

Fax: 0372-640085

 

e-mail: cjc@cjcluj.ro

 

e-mail: gherasim_judith2000@yahoo.com 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

PREZENTARE