Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 16 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Comisie Tehnica de Amenajarea Teritoriului 19.07.2018 ora 09.00

Comisie Tehnica de Amenajarea Teritoriului 19.07.2018 ora 09.00


  

              STIMATE DOAMNE,

STIMAŢI DOMNI,

 

 

            Vă rugăm să participaţi la şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism care va avea loc în ziua de joi, 19.07.2018, ora 9, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Cluj din Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, parter, având următoarea ordine de zi:

 

1.        Studiu de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan,  parcelare teren ?i construire casă unifamilială, Localitatea Baciu, comuna Baciu

Beneficiar: Giurea Constantin ?i Rafai Iuliana-Alexandra

Proiectant general: S.C. Archidea S.R.L.– arhitect urbanist  Monica Varga

Număr înregistrare CJC: 19884/11.06.2018

 

2.        Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan pentru construire cabane de vacan?ă, amenajări incinte, racorduri ?i bran?amente,  Localitatea Giurcu?a de Sus, comuna Beli?

Beneficiar: Kovacs Ferenc

Proiectant general: S.C.  Statusarhitect S.R.L.-D– arhitect urbanist  Nicolae Andreica

Număr înregistrare CJC: 20673/15.06.2018

 

3.        Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuin?ă unifamilială P+M, împrejmuire, amenajări exterioare,   Comuna Gilău,  sat Gilău

Beneficiar: Cri?an Gabriela

Proiectant general: S.C.  Progis Consulting  S.R.L.– arhitect urbanist  Laura Baurda

 Număr înregistrare CJC: 20886/19.06.2018

 

4.      Studiu de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal – Deschiderea unei cariere de granit  ?i  andezit  ”Măguri?a”,  Localitatea Mări?el, comuna Mări?el

Beneficiar: S.C. Cipridana Agroturism Import Export S.R.L.

Proiectant general: S.C. SFS Exhibit S.R.L.–

Număr înregistrare CJC: 20948/19.06.2018

 

5.        Plan Urbanistic de Detaliu – Unitate de primire turistică, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri ?i bran?amente,   Comuna Mica,  sat Mica

Beneficiar: Federiga Sergiu Norin I.I.

Proiectant general: S.C.  Progis Consulting  S.R.L.– arhitect urbanist  Florin Pavel Simion

 Număr înregistrare CJC: 20885/19.06.2018

 

6.      Studiu de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal – Schimbare UTR existent din ZUP – Zona natural protejată cu obiective de interes public în ZOEL Zona naturală protejată cu obiective existente cu func?iunea de locuire (construire locuin?ă, piscina cu pavilion, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri), Localitatea Some?ul Cald, comuna Gilău

Beneficiar: Dunca Dan Nicolae

Proiectant general: S.C Ektra Studio S.R.L.– arhitect urbanist  Marcel Vancea

Număr înregistrare CJC: 21111/20.06.2018

 

7.      Plan Urbanistic de Detaliu – Construire pensiune agroturistică,   Comuna Mări?el, 

   Beneficiar: Hetea Mariana

Proiectant general: S.C.  Viomex Com  S.R.L.– arhitect urbanist  Sofia Gîrda

Număr înregistrare CJC: 21112/20.06.2018

 

8.      Plan Urbanistic Zonal – Modernizare clădire ?i schimbare de destina?ie în pensiune ?i restaurant, realizare amenajări exterioare ?i împrejmuire,  Localitatea Sălicea, Comuna Ciurila

Beneficiar:  Pintilie Alexandru

Proiectant general: S.C. Tegra Plus S.R.L.– arhitect urbanist Viorel Pu?ca?

Număr înregistrare CJC: 21190/20.06.2018

 

9.      Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuin?ă unifamilială P, împrejmuire teren, amenajări exterioare,  racorduri ?i bran?amente utilită?i, Comuna Chinteni, localitatea Chinteni,

Beneficiar: Todoran Eugen

Proiectant general: S.C.  Moua Studio  S.R.L.– arhitect urbanist  Mihaela Vrabete

Număr înregistrare CJC: 21391/21.06.2018

 

10.  Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan ?i construire adăpost de animale, hală, fânar, amenajări exterioare,  Localitatea Mori?ti,  comuna Cojocna

Beneficiar: Ionescu Corneliu Paul

Proiectant general: S.C.  Arh Team Excelence S.R.L.-D – arhitect urbanist  Florina Florian

Număr înregistrare CJC: 21459/22.06.2018

 

11.  Studiu de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire ansamblu reziden?ial,  localitatea Chinteni, Comuna Chinteni,    

   Beneficiar: S.C. Betasil S.R.L.

Proiectant general: S.C. Triarh  S.R.L.– arhitect urbanist  Radu Spânu

Număr înregistrare CJC: 21730/25.06.2018

 

12.  Studiu de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire imobil mixt – S+D+P+8E+R,  localitatea Baciu, Comuna Baciu,    

   Beneficiar: S.C. Red Nest Invest S.R.L.

Proiectant general: S.C. Albendiego  S.R.L.– arhitect urbanist  ?tefan Marina

Număr înregistrare CJC: 22210/28.06.2018

 

13.  Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan – zona de recreere, sport, turism, subzona dotări turistice – UTR Rt,  Localitatea Rogojel,  comuna Săcuieu

Beneficiar: Potra Bogdan Marian

Proiectant general: S.C.  Arhisuficient S.R.L. – arhitect urbanist  Szabolcz Istvan Guttmann

Număr înregistrare CJC: 22342/29.06.2018

 

14.  Plan Urbanistic de Detaliu – Două locuin?e unifamiliale P+E, amenajări exterioare, împrejmuire ?i garaj, Comuna Gilău, localitatea Gilău,

Beneficiar: Negrea Vlad

Proiectant general: S.C.  Progis Consulting  S.R.L.– arhitect urbanist  Florin Pavel-Simion

Număr înregistrare CJC: 22471/02.07.2018

 

15.  Plan Urbanistic Zonal – Reglementare parcelare ?i construire ansamblu locuin?e,  Localitatea Feleacu,  comuna Feleacu

Beneficiar: Proorocu Marian

Proiectant general: Birou Arhitectură Turcu Adrian – arhitect urbanist  Adrian Turcu

Număr înregistrare CJC: 22587/03.07.2018

 

16.  Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan pentru construire ?i dotare agropensiune turistică,  Localitatea Dealu Botii,  comuna Beli?

Beneficiar: S.C. Tiarra Media S.R.L.

Proiectant general: S.C. Proiect Constrex Consulting S.R.L. – arhitect urbanist  Doina Munteanu

Număr înregistrare CJC: 22698/03.07.2018

 

17.  Plan Urbanistic Zonal – Elaborare proiect PUZ conform legii nr. 350/2001 cu modificările ?i completările ulterioare,  municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar: S.C. General Construct S.R.L.

Proiectant general: S.C. Arhimar Serv S.R.L. – arhitect urbanist  Claudiu Botea

Număr înregistrare CJC: 22763/04.07.2018

 

18.  REVENIRE - Plan Urbanistic de Detaliu – Construire casă de vacan?ă D+P, împrejmuire teren, bran?amente, împrejmuiri ?i bazin vidanjabil,  localitatea Some?ul Cald, Lacul Tarni?a, Plaja 2, comuna Gilău

Beneficiar:  Radu Silvian Cojocaru

Proiectant general: Sonia Nicula BIA – arhitect urbanist  Sonia Nicula

Număr înregistrare CJC: 22792/04.07.2018

 

19.  Studiu de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal – Schimbare de destina?ie din UTR PIE-1 zona unită?i industriale – depozitare în UTR Lc Zona de locuin?e ?i func?iuni complementare propuse, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri ?i bran?amente la utilită?i,  localitatea Chinteni, Comuna Chinteni,    

Beneficiar: S.C. Digger Construct S.R.L., S.C. Civitas Proiectare S.R.L., Rozsnyai Miklos, Rozsnyai Eva Ilona, Kovacs Eniko Maria

Proiectant general: S.C. Arhidom  S.R.L.– arhitect urbanist  Daniela Maria Tăma?

Număr înregistrare CJC: 22794/04.07.2018

 

20.  Plan Urbanistic Zonal – Construire imobil spa?iu expozi?ional ?i de vânzare, comer?, servicii, depozitare cu regim de înăl?ime S+P+2E, modificare acces, refacere împrejmuire ?i realizare semnalistică,  Localitatea Flore?ti,  comuna Flore?ti

Beneficiar: Metro Cash & Carry Romînia S.R.L.

Proiectant general: S.C. Retter Projectmanagement S.R.L. – arhitect urbanist  Matei Chocheci

Număr înregistrare CJC: 22953/05.07.2018

 

21.  Plan Urbanistic Zonal – Construire pensiune agroturistică ”Popasul Mo?ilor”,  Localitatea Răchi?ele,  comuna Mărgău

Beneficiar: P.F.A. Suciu Ileana Livia

Proiectant general: S.C. Arhitectura 4 U S.R.L. – arhitect urbanist  Sorin Co?oveanu

Număr înregistrare CJC: 22971/05.07.2018

 

22.  Plan Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială P+E, acces auto ?i pietonal, parcare auto, împrejmuire teren existent, amenajare exterioară, amplasare fosă vidanjabilă din PVC, racorduri, racorduri ?i bran?amente utilită?i existente în zonă,  Localitatea Chinteni,  comuna Chinteni

Beneficiar: Dragomir Alexandru

Proiectant general: S.C. Autogav 2006 S.R.L. – arhitect Gaveniuc George

Număr înregistrare CJC: 23128/05.07.2018

 

23.  REVENIRE - Plan Urbanistic Zonal – Schimbare de destina?ie din zona unită?i de produc?ie în zona reziden?ială colectivă cu regim redus de înăl?ime,  Localitatea Some?u Rece, comuna Gilău

Beneficiar: s.c. Nord Conforest SA

Proiectant general: S.C.  ADI Proiect S.R.L.– arhitect urbanist  Adrian Turcu

Număr înregistrare CJC: 23135/06.07.2018

 

 

 

DIVERSE

 

Documentaţiile şi anexele pot fi consultate prin descărcare la adresa de internet URL ftp://213.177.9.218   în perioada 10-19 iulie 2018,  în intervalul orar 8,00 – 16,00.

În cazul în care nu puteţi participa la şedinţa noastră, vă rugăm să asiguraţi prezenţa instituţiei pe care o reprezentaţi prin supleanţii desemnaţi.