Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> din 13

Dispozitia  661 - 27 decembrie 2007 privind programarea concediilor de odihnă pe anul 2008 şi a   concediilor de odihnă suplimentare
Anexa

Dispozitia  660 - 18 decembrie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor aparţinând serviciilor  şi compartimentelor organizate în cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Dispozitia  659 - 18 decembrie 2007 privind admiterea cererii de  schimbare a numelui de familie pe cale administrativă a numitei  GALBEN OANA

Dispozitia  658 - 18 decembrie 2007 privind admiterea cererii de  schimbare a numelui de familie pe cale administrativă a numitei  OLARU DELIA-VALERIA

Dispozitia  657 - 18 decembrie 2007 privind numirea comisiei de evaluare si a comisiei de licitatie pentru valorificarea autoturismului Dacia aflat in folosinta C.M.Z.

Dispozitia  655 - 18 decembrie 2007 cu privire la constituirea echipei pentru implementarea proiectului PHARE RO 2006/018 – 147.01.03.02.03 CJ 084 „Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor în judeţul Cluj”

Dispozitia  656 - 18 decembrie 2007 încetarea promovării temporare a d-lui Corpodean Vasile pentru exercitarea cu caracter temporar a  funcţiei publice de conducere
de şef serviciu la Serviciul Agenţi Economici, Învăţământ, Cultură, Sănătate

Dispozitia  654 - 17 decembrie 2007 cu privire la angajarea pe perioadă nedeterminată a d-lui Mureşan Aurel

Dispozitia  653 - 17 decembrie 2007 cu privire la angajarea pe perioadă nedeterminată a d-lui Solomon Ananie

Dispozitia  652 - 14 decembrie 2007 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la concursul organizat în perioada 29-31.01.2008

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> din 13