Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 18 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Dispozitia 300-29 august 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 139/07.05.2014 privind numirea Comisiei de selecţionare a documentelor create şi deţinute la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, în perioada 1990-2011, cu modificările ulterioare

Dispozitia 299-29 august 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 298-27 august 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Artă, Muzeului Memorial „Octavian Goga” şi Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda”, instituţii de cultură aflate în subordinea  Consiliului  Judeţean Cluj
Anexa

Dispozitia 297-27 august 2014 privind constituirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru desfăşurarea evaluării finale a managerilor Muzeului de Artă, Muzeului Memorial „Octavian Goga” şi Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda”, instituţii de cultură aflate în subordinea  Consiliului  Judeţean Cluj

Dispozitia 296-27 august 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei SÎRB SANDA-MARCELA

Dispozitia 295-27 august 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale aadministrativă, a domnului TĂBÂRCĂ FLORIN-RAREŞ

Dispozitia 294-27 august 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a minorei POALI MARIA-DIANA

Dispozitia 293-27 august 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului MANASSES LEVENTE

Dispozitia 292-27 august 2014 pentru abrogarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 250/25.10.2013 privind aprobarea regulilor generale pentru achiziţia publică directă de produse, servicii sau lucrări

Dispozitia 291-27 august 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a Serviciilor de expertiză tehnică privind modul de asigurare a cerinţelor de calitate specifice la lucrările executate la obiectivul de investiţii „Centru de Management Integrat al Deşeurilor din municipiul Cluj-Napoca”  prestate în baza Contractului de Servicii nr. 12033/36 din 24.06.2014

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4