Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 25 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > FORMULARE

FORMULARE

FINANTARE NERAMBURSABILA - TINERET si SOCIO EDUCATIONALE 2018

Regulament

Model cerere

FINANTARE NERAMBURSABILA - ACTIUNI CULTURALE 2018

Regulament

Model cerere

FINANTARE NERAMBURSABILA - CULTE 2018

Regulament

Model cerere

FINANTARE NERAMBURSABILA - SPORT 2018

Regulament

Model cerere

     

 

 

 SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

- Cerere informaţii de interes public- Legea nr.544/2001
- Petiţie

- Reclamaţie administrativă (1) -
Legea nr. 544/2001
- Reclamaţie administrativă (2) -
Legea nr. 544/2001

- Cerere de practica profesională pentru studenţi


DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE

Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport

- Regulament Serviciul de transport public judeţean

- Caiet de sarcini al Serviciului de transport public judeţean

- Documente necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane

 

 DIRECŢIA JURIDICĂ

Compartimentul Monitorul Oficial al Judeţului, Arhivă

 - Cerere pentru comunicare acte din arhivă

  

 

DIRECŢIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

- Formular pentru emiterea avizului Arhitectului sef pentru documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului                      Format:   PDF      WORD

- Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

- Formular pentru emiterea avizului de oportunitate

- Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

 - Formular pentru emiterea certificatului de urbanism

- Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

- Formular pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii, GIS 

- Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (CJC)
- Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (IGSIC)
- Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (CJC)
- Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (IGSIC)

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
- Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
- Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
- Acte necesare în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire
- Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate
- Model pentru panou de identificare a investiţiei
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilo

 Formular cerere drept de preemtiune

TAXA pentru – AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, TIMBRU ARHITECTURĂ, AVIZ DE SPECIALITATE şi FORMULARE - se achita în contul: RO04TREZ21621160203XXXXX

TAXA pentru – AMENZI  se achita în contul: RO48TREZ21621A350102XXXX

Beneficiar: JUDEŢUL CLUJ, COD FISCAL: 4288110