Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 11 Decembrie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > FORMULARE

FORMULARE

        FINANTARE NERAMBURSABILA - TINERET si SOCIO EDUCATIONALE 2017

               Raport de activitate si raport financiar

               Precizari privind realizarea decontului

               Contract cofinantare tineret

               Anexa buget

               ANEXA

               Anunt

               Cerere de finantare - tineret

               Regulament

            FINANTARE NERAMBURSABILA - ACTIUNI CULTURALE 2017

               Raport de activitate si raport financiar

               Precizari privind realizarea decontului

               Contract finantare cultura

               Anexa buget

                ANEXA

                Anunt

                Cerere de finantare - actiuni culturale

 •               Regulament

   

 •          FINANTARE NERAMBURSABILA - CULTE 2017
 •  
 •               Raport de justificare

 •               Precizari privind realizarea decontului

 •               Contract de cofinantare

 •                ANEXA

 •               Anunt

                    Cerere de finantare - culte

 •                 Regulament

   

 •            FINANTARE NERAMBURSABILA - SPORT 2017
 •  
 •                 Precizari privind realizarea decontului

 •                 Contract de cofinantare

 •                 ANEXA

 •                 Anunt

                     Cerere de finantare - sport

 •                  Regulament

   

   

   SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

  - Cerere informaţii de interes public- Legea nr.544/2001
  - Petiţie

  - Reclamaţie administrativă (1) -
  Legea nr. 544/2001
  - Reclamaţie administrativă (2) -
  Legea nr. 544/2001

  - Cerere de practica profesională pentru studenţi


  DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE

  Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport

  - Regulament Serviciul de transport public judeţean

  - Caiet de sarcini al Serviciului de transport public judeţean

  - Documente necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

  Contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane

   

   DIRECŢIA JURIDICĂ

  Compartimentul Monitorul Oficial al Judeţului, Arhivă

   - Cerere pentru comunicare acte din arhivă

    

   

  DIRECŢIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

  - Formular pentru emiterea avizului Arhitectului sef pentru documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului                      Format:   PDF      WORD

  - Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

  - Formular pentru emiterea avizului de oportunitate

  - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

   - Formular pentru emiterea certificatului de urbanism

  - Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

  - Formular pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

 • -Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii, GIS 

  - Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (CJC)
  - Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (IGSIC)
  - Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (CJC)
  - Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (IGSIC)

 • - Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
  - Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
  - Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
  Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
  - Acte necesare în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire
  - Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate
  - Model pentru panou de identificare a investiţiei
  - Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilo
 •  Formular cerere drept de preemtiune

 • TAXA pentru – AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, TIMBRU ARHITECTURĂ, AVIZ DE SPECIALITATE şi FORMULARE - se achita în contul: RO04TREZ21621160203XXXXX

  TAXA pentru – AMENZI  se achita în contul: RO48TREZ21621A350102XXXX

  Beneficiar: JUDEŢUL CLUJ, COD FISCAL: 4288110