Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 226 - 23 Decembrie 2004 - privind participarea Consiliului Judetean Cluj in cooperare cu judetul Baranya – Ungaria in cadrul proiectului „Info – Region - Retea de cooperare pentru dezvoltarea societatii informationale in regiune (centru de informare si inovatie)” si participarea la cofinantarea proiectului mentionat, finantat prin Programul INTERREG III B

Hotararea nr. 225 - 23 Decembrie 2004 - privind participarea Consiliului Judetean Cluj la licitatia publicã cu strigare de tip competitiv privind vânzarea bunurilor apartinând S.C. CUG. S.A., respectiv a Activului 6: Cabanã Bãisoara, pentru asigurarea unei baze la Serviciul Public Judetean Salvamont în Staþiunea Turisticã Muntele Bãisorii

Hotararea nr. 224 - 23 Decembrie 2004 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "COMINEX - NEMETALIFERE" S.A. - Sucursala Capus, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 222 - 23 Decembrie 2004 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.N. "TRANSGAZ" S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE MEDIAS - REGIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE CLUJ in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 223 - 23 Decembrie 2004 - cu privire la numirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. “TRANSURB” S.A. DEJ, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 221 - 23 Decembrie 2004 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ELECTRO CONSTRUCTIA - ELCO CLUJ" S.A. in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 220 - 23 Decembrie 2004 - privind aprobarea continuitãþii sprijinirii financiare a activitãþii mediatorilor ºcolari în anul 2005 în cadrul Proiectului Sprijin educaþional ºi integrare specificã pentru comunitãþile de romi în cadrul Programului Phare – RO 0104.02

Hotararea nr. 219 - 23 Decembrie 2004 - privind preluarea in proprietatea publica a judetului si in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj a SCOLII AJUTATOARE FLORESTI, situata in Cartierul CETATEA FETEI, localitatea Floresti, judetul Cluj

Hotararea nr. 218 - 23 Decembrie 2004 - privind solicitarea de transmitere a unui imobil (teren), din proprietatea publicã a Comunei Baisoara si administrarea Consiliului Local, in proprietatea publicã sau privata a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean

Hotararea nr. 217 - 23 Decembrie 2004 - privind aprobarea preþului la apã potabilã si a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de R.A.J.A.C. Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23