Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 29 Mai 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

- toate | Mai

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 26 mai 2017, ora 11.00

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita jud. Sălaj) de la km 0+000  la km 31+976”

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000  la Km 31+976”  si a cheltuielilor legate de proiect

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea parteneriatului în vederea implementării, în comun, a proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 19+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gădălin – Bontida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”
Anexa

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii    „Lucrări de asigurare a stabilitătii versantului nordic al dealului Hoia, pentru implementarea proiectului: ”Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I, edificare clădiri, extindere si modernizare infrastructură”

5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 277/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de  investiţii “Reabilitare, mansardare, refaţadizare, reconversie funcţională imobil, împrejmuire şi racorduri utilităţi - Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj”

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
Anexa 2       Anexa 3        Anexa 4        Anexa 5

7. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Cluj, Înfiinţarea Sistemelor de Transport şi Distribuţie a Gazelor Naturale

8. Proiect de hotarare privind încheierea protocolului de colaborare pentru dezvoltarea turismului ecologic în ariile naturale protejate Cheile Turzii si Cheile Turenilor

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractul de asociere între Judeţul Cluj şi comunele Mărgău, Săcuieu, Beliş şi Poieni, în vederea stabilirii unor măsuri privind desfăşurarea  activităţilor de salvare montană pe teritoriul acestor comune

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4