Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 23 Iulie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

- toate | Iulie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 26 iulie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind darea în folosintă gratuită a 6 infochioscuri achizitionate pentru sustenabilitatea proiectului ”Clujul – peisaj cultural” 

2. Proiect de hotarare privind darea în folosintă gratuită, a bunurilor achizitionate în cadrul proiectului ”O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale”

3. Proiect de hotarare privind darea în folosintă gratuită a bunurilor achizitionate în cadrul proiectului ”Inovare prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” 

4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judetului Cluj a unor mijloace fixe concesionate Companiei de Apă Somes S.A, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestora
Anexa

5. Proiect de hotarare privind includerea în domeniul public al Judetului Cluj a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă si canalizare  si concesionarea acestora Companiei de Apă Somes S.A.
Anexa

6. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea RA Aeroportul International  Avram Iancu Cluj

7. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil situat în comuna Baciu, judetul Cluj

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr.143/2008 privind însusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

9. Proiect de hotarare privind trecerea unor constructii din domeniul public al Judetului Cluj în domeniul privat, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestora

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4