Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 26 Aprilie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

- toate | Aprilie

Pagina << 1 2 >> din 2

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 aprilie 2016, ora 11.00

1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 258/2016 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Cluj Arena S.A.
Anexa

4. Proiect de hotarare privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
NOTA

5. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 4 din 31.01.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1
         Anexa 2

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Muzeului Memorial ”Octavian Goga”
Anexa

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Muzeului de Artă
Anexa

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea atribuirii a sase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Pagina << 1 2 >> din 2