Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 04.04.2018, ora 13.00

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 04.04.2018, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 11308 din 02.04.2018


                                                             A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                      şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc miercuri, 04 aprilie 2018, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul

                                                   PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 1200,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Activităti sportive
2.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 500,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Alte Actiuni de Cultură
3.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 500,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Tineret
4.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe unităti de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 2.000,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte
5.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 300,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 22/2018 la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Alte Actiuni de Cultură – Anul Centenarului

Convocarea consilierilor judeţeni se face în scris, prin invitaţii la şedinţă, si telefonic.                                                            P R E S E D I N T E,
                                                                   ALIN TISE