Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj- 09.03.2017 ora 10.00

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj- 09.03.2017 ora 10.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 6142 din 07.03.2017


                                                                  A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                       şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc joi, 09 martie 2017, ora 10.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul

                                                 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea sumei de 40.000 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală


Convocarea consilierilor judeţeni se face în scris, prin invitaţii la şedinţă, şi telefonic.                                                  P R E Ş E D I N T E,
                                                        ALIN TISE