Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 09.08.2018, ora 10.00

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 09.08.2018, ora 10.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 26652 din 08.08.2018


                                                                A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                       şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc joi, 09 august 2018, ora 10.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul

                                                          PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Judetean Cluj nr. 124/2018 privind insusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ÎMBUNĂTĂTIREA ACCESULUI POPULATIEI DIN JUDETUL CLUJ LA SERVICII MEDICALE DE URGENTĂ, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ÎMBUNĂTĂTIREA ACCESULUI POPULATIEI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA LA SERVICII MEDICALE DE URGENTĂ, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA JUDETULUI CLUJ, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat


Convocarea consilierilor judeteni se face în scris, prin invitatii la sedintă, si telefonic.                                                         P R E S E D I N T E,
                                                                ALIN TISE