Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 16 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 13.07.2018, ora 13.00

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 13.07.2018, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 23836 din 12.07.2018

                                                                 A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                       şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc vineri, 13 iulie 2018, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul
                                                       PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 107M si DJ 107L, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 2, format din sectoare de drum ale DJ 108B, DJ 105T si DJ 109A, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 3, format din sectoare de drum ale DJ 161H, DJ 150, DJ 161A si DJ 151C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 4, format din sectoare de drum ale DJ 107P si DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 5, format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 6, format din sectoare de drum ale DJ 109B si DJ 109D, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 7, format din sectoare de drum ale DJ 161C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 8, format din sectoare de drum ale DJ 161B si DJ 107F, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 9, format din sectoare de drum ale DJ 103N si DJ 103J, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect
10.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Clujana S.A.,în vederea exercitării drepturilor de actionar
11.    Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care tine Registrul de evidentă a datoriei publice locale si Registrul de evidentă a garantiilor locale a U.A.T. Judetul Cluj

Convocarea consilierilor judeteni se face în scris, prin invitatii la sedintă, si telefonic.

                                                           P R E S E D I N T E,
                                                                  ALIN TISE