Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 25.04.2018, ora 15.00

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 25.04.2018, ora 15.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 14038 din 24.04.2018


                                                                 A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                    şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc miercuri, 25 aprilie 2018, ora 15.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul

                                                         PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018
2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 44/2018 pentru aprobarea Programului de lucrări de modernizare si reabilitare si a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a unor drumuri judetene din Judetul Cluj pentru anul 2018
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al  Societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.

Convocarea consilierilor judeteni se face în scris, prin invitatii la sedintă, si telefonic.


                                                           P R E S E D I N T E,
                                                                   ALIN TISE