Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 19 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 19.02.2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 19.02.2018, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 4684/13.02.2018
                                                                             A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                             
                                                         şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc luni, 19 februarie 2018, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul

                                                                  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018
2.    Proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de functionare în anul 2018 a Asociatiei ”PRODUS DE CLUJ”
3.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în vederea exercitării drepturilor de actionar
4.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la TETAROM S.A. în vederea exercitării drepturilor de actionar
5.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj Adunarea Generală a Actionarilor la Compania de Apă Somes S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societătii Pază si Protectie Cluj S.R.L.
7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societătii UNIVERS T S.A.
8.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societătii Drumuri si Poduri Judetene S.A.
9.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Aeroportului International Avram Iancu Cluj R.A.
10.    Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii la Univers T S.A. si prelungirea mandatului administratorului provizoriu la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
11.    Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judetean  pe anii 2014-2019, cu modificările si completările ulterioare
12.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a patru licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii  „CASARE SI DESFIINTARE IMOBILE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII AMPLASAMENTULUI PENTRU SPITALUL CLINIC REGIONAL DE URGENTĂ CLUJ"
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii din cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Speciale Huedin” 
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Speciale Huedin”  si a cheltuielilor legate de proiect
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii din cadrul proiectului ”Reabilitarea si modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru deficienti de Auz "Kozmutza Flora"
17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea si modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru deficienti de Auz "Kozmutza Flora" si a cheltuielilor legate de proiect
18.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 241/30.10.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Sediul Centru Scolar pentru Educatie Incluzivă”
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Construirea sediului Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă”
20.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a  unor drumuri judetene din Judetul Cluj, cu modificările si completările ulterioare
21.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 20/2018 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul judetean DJ 108 C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600 – km 28+050
22.    Proiect de hotărâre privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul judetean DJ 107 R (Făget – Sălicea – Ciurila - DJ 107L), sectorul de drum  km 8+300 – 21+350
23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare si reabilitare si a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a  unor drumuri judetene din Judetul Cluj pentru anul 2018
24.    Raport de activitate al Autoritătii Teritoriale de Ordine Publică Cluj  pentru perioada  1 ianuarie - 31 decembrie  2017
25.    Informări
26.    Diverse
                                                                    PRESEDINTE
                                                                      ALIN TISE