Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 18 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 19.12.2017, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 19.12.2017, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 36399/13.12.2017

                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc marÈ›i, 19 decembrie 2017, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                          PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Relocarea utilitătilor între centrala termică Si clădirea post TRAFO” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Napoca
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea structurală si reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere la Scoala Gimnazială Specială pentru Deficienti de Auz ”Kozmutza Flóra”
3.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modificări interioare în vederea amenajării unui spatiu pentru amplasare echipamente RMN si CT în interiorul laboratorului de sterilizare si spălătorie – Pavilion C2”la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de cumpărare al imobilului-teren, înscris în CF nr. 267349 Cluj-Napoca cu nr. top. 12843/1/7/1/3, stabilit în urma negocierii
5.    Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017
6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, rectificat al societătii Univers T S.A.
7.    Proiect de hotărâre  privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea si eliberarea din functie, precum si a atributiilor specifice functiei de administrator public din cadrul Consiliului Judetean Cluj
8.    Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor si tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeteană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2018
9.    Proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2018
10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si funcţionare pentru Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca
11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul şcolar 2012-2013, cu modificările si completările ulterioare
12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei.
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Biblioteca Judeteană „Octavian Goga” Cluj
15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 2/2017 privind  aprobarea taxelor si tarifelor pentru anul fiscal 2017
16.    Diverse


                                                                PRESEDINTE
                                                                   ALIN TISE