Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 22.09.2017, ora 11.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 22.09.2017, ora 11.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 26785/15.09.2017
        
                                                                               
                                                                        A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                       şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc vineri, 22 septembrie 2017, ora 11.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                                   PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind însusirea unei documentatii cadastrale de dezlipire pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Bucuresti nr. 32
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii din cadrul proiectului ”Cresterea eficientei energetice în clădirea Scolii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse  si  Documentare privind Educatia Incluzivă/Integrată” 
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”Cresterea eficientei energetice în clădirea Scolii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse  si  Documentare privind Educatia Incluzivă/Integrată”  si a cheltuielilor legate de proiect
4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 182/2016 privind stabilirea dreptului de folosintă si de administrare în favoarea Inspectoratului General de Aviatie si a dreptului de folosintă în favoarea Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj, asupra unor imobile din domeniul public al Judetului Cluj
5.    Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Judetului Cluj
6.    Proiect de hotărâre privind însusirea documentatiilor cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr. 325764 Cluj-Napoca si CF nr. 304469 Cluj-Napoca
7.    Proiect de hotărâre privind însusirea unei documentatii cadastrale de dezlipire pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor 3-5
8.    Proiect de hotărâre privind numirea administratorului societătii Pază si Protectie Cluj S.R.L.
9.    Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administratie al Aeroportului International Avram Iancu R.A.
10.    Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administratie al societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
11.    Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administratie al societătii Univers T S.A.
12.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Compania de Apă Somes S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
13.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
14.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
15.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Clujana S.A. în vederea exercitării drepturilor de actionar
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru administratorii de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj
17.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 209/2004 privind constituirea Comisiei pentru Protectia Copilului Cluj si aprobarea Regulamentului de functionare a acesteia
18.    Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, rectificat al societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
20.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 260/18.11.2015 privind aprobarea cuprinderii în bugetul Judetului Cluj pe anul 2016 a sumelor necesare finalizării proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere si Modernizare Infrastructură”, cu modificările si completările ulterioare
21.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare si reabilitare si a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a  unor drumuri judetene din Judetul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare
22.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a sase licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale
23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ca urmare a reorganizării activitătii aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj
24.    Informare privind raportul semestrial al consiliilor de administratie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj
25.    Informare privind nivelul de asigurare a securitătii si a sigurantei civice a comunitătii pe primele 6 luni ale anului 2017
26.    Diverse
                                                                 PRESEDINTE
                                                                    ALIN TISE