Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 26.05.2017, ora 11.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 26.05.2017, ora 11.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 14413/19.05.2017

                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc vineri, 26 mai 2017, ora 11.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                               PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita jud. Sălaj) de la km 0+000  la km 31+976”
2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000  la Km 31+976”  si a cheltuielilor legate de proiect
3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului în vederea implementării, în comun, a proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 19+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gădălin – BonÈ›ida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii    „Lucrări de asigurare a stabilitătii versantului nordic al dealului Hoia, pentru implementarea proiectului: ”Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I, edificare clădiri, extindere si modernizare infrastructură”
5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 277/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de  investitii “Reabilitare, mansardare, refatadizare, reconversie functională imobil, împrejmuire si racorduri utilităti - Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj”
6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Cluj, Înfiinţarea Sistemelor de Transport şi Distribuţie a Gazelor Naturale 
8.    Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare pentru dezvoltarea turismului ecologic în ariile naturale protejate Cheile Turzii si Cheile Turenilor
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractul de asociere între Judeţul Cluj şi comunele Mărgău, Săcuieu, Beliş şi Poieni, în vederea stabilirii unor măsuri privind desfăşurarea  activităţilor de salvare montană pe teritoriul acestor comune
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 a judetului Cluj pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj
11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 253/2011 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru combaterea violenţei, traficului şi exploatării prin muncă asupra copiilor, cu modificările şi completările ulterioare
12.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a saisprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate special
13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 202/2016 pentru aprobarea unor măsuri cu privire  la imobilul Cluj Arena, cu modificările si completările ulterioare
14.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
15.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centru Agro Transilvania Cluj S.A.
16.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Tetarom S.A.
17.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Somes S.A.
18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale societătii Univers T S.A.
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale Aeroportului International Avram Iancu Cluj R.A.
20.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Pază si Protectie Cluj S.R.L.
21.    Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017
22.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 67/2017 privind nominalizarea fondurilor prevăzute în bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe unităţi sanitare si pe lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale, investiţii şi dotări cu echipamente medicale
23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetară pe anul 2016
24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog la nivelul judetului Cluj, pe perioada 2017-2020
25.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017
26.    Proiect de hotărâre privind aderarea Judetului Cluj prin Consiliul Judetean Cluj la Asociatia Localitătilor si Zonelor Istorice si de Artă din România
27.    Raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie pe anul 2016
28.    Diverse

                                                                   PREŞEDINTE
                                                                     ALIN TISE