Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 16 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 27.06.2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 27.06.2018, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 21335/21.06.2018

                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc miercuri, 27 iunie 2018, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                            PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 106
2.    Proiect de hotărâre privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor suplimentare necesare implementării contractelor subsecvente nr. 40/11940/11.08.2011, nr. 41/11941/11.08.2011 si nr. 42/11942/11.08.2011
4.    Proiect de hotărâre privind înscrierea unor imobile realizate în cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere si Modernizare Infrastructură”, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Judetului Cluj
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Refacere sarpantă/învelitoare si cos de fum, reparatii fatade si zugrăveli interioare conform formei si finisajelor initiale” la imobilul situat în Municipiul Gherla  str. Plugarilor nr. 24
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii „Refacere sarpantă/învelitoare corp cantină si sală de mese conform formei initiale” la imobilul situat în Comuna Recea Cristur, localitatea Recea Cristur nr. 166
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare – bloc alimentar” la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23
8.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare pentru realizarea Strategiei Regionale de Mobilitate si Orase Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2017-2021
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de executie al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 31 martie  2018
10.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2018p
11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 99/2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Cluj în consiliile de administratie ale unor spitale publice
12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 250 din 30.10.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului aeroportuar pentru Aeroportul Internaţional ,,Avram Iancu” Cluj aferent hărtilor strategice de zgomot aeroportuar de la nivelul anului 2016
14.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Cluj
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a patruzeci si unu licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
16.    Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe primele 3 luni ale anului 2018
17.    Diverse
                                                              PRESEDINTE
                                                                 ALIN TISE