Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 28.04.2017 ora 11.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 28.04.2017 ora 11.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 10961/21.04.2017

                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc vineri, 28 aprilie 2017, ora 11.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                     PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 258/2016 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român
3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Cluj Arena S.A.
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
5.    Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj
6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 4 din 31.01.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a  Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Muzeului Memorial ”Octavian Goga”
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al Muzeului de Artă
9.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a sase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 99/2016 privind aprobarea atribuirii  a sapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2016 privind aprobarea atribuirii  a sapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
12.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii vizat de proiectul „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1) de la km. 0+000 la km. 22+600”
13.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1) de la km. 0+000 la km. 22+600” si a cheltuielilor legate de proiect
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2017, a costului minim anual al cheltuielilor directe pentru persoanele care beneficiază de măsuri de protecţie specială
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuÈ›iei lunare de întreÈ›inere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centre pentru persoane vârstnice sau alte categorii de instituţii de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
17.    Diverse
                                                                     PREŞEDINTE
                                                                       ALIN TISE