Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 25 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 28.08.2017, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 28.08.2017, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 24386/22.08.2017

                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc luni, 28 august 2017, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                                  PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind însusirea unor documentatii cadastrale pentru imobile din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei suprafete de teren din proprietatea publică a Judetului Cluj în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 31 martie 2017 si 30 iunie 2017
4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017
5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 171/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj
6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 172/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Cluj
7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 173/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru unii angajati din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului minim anual al cheltuielilor directe  pentru persoanele care beneficiază de măsuri de protectie specială pe anul 2017
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a costului mediu lunar de întretinere si a contributiei lunare de întretinere pentru persoanele vârstnice asistate în cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a costului mediu  lunar pentru îngrijirea si protejarea persoanelor cu handicap  asistate în cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj
11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare si reabilitare si a Programului de lucrări de întretinere curentă si periodică a  unor drumuri judetene din Judetul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare
12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a  unor drumuri judetene din judetul Cluj
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului ”Cresterea eficientei energetice a clădirilor scoală, atelier si sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Cresterea eficientei energetice a clădirilor scoală, atelier si sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”  si a cheltuielilor legate de proiect
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii ”Reamenajare sectie chirurgie toracică” la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie  „Leon Daniello” Cluj
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii privind relocarea utilitătilor din incinta Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii ”Amenajare loc de joacă pentru copii” la Scoala Specială Gimnazială Dej
18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de asigurare a stabilitătii versantului nordic al dealului Hoia, pentru implementarea proiectului ”Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I, edificare clădiri, extindere si modernizare infrastructură”
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile suplimentare necesare consolidării versantului pe care este amplasată Celula de depozitare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj
20.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a nouă licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale
21.    Diverse


                                                                 PREŞEDINTE
                                                                   ALIN TISE