Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 22 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 31.01.2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - 31.01.2018, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 2350/25.01.2018
                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                                     PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru anul fiscal 2018
2.    Proiect de hotărâre privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale
3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabilă asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum si entitătilor publice care organizează programe si proiecte în domeniul tineretului si socio-educaţionale si pot primi subventii sau sprijin financiar de la bugetul Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare
4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabilă, de la bugetul Judetului Cluj, pentru structurile sportive din Judetul Cluj, cu modificările si completările ulterioare
5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 323/2014  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabilă, de la bugetul Judetului Cluj, pentru programele, proiectele si actiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările si completările ulterioare
6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judetului Cluj, unitătilor de cult din Judetul Cluj apartinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările si completările ulterioare
7.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a cincisprezece licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale
8.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor unităti de învătământ special si pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul şcolar 2012-2013, cu modificările si completările ulterioare
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare de învătământ special din Judetul Cluj în anul scolar 2018-2019
10.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Cluj în Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind certificatele de orientare scolară si profesională
11.    Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj
12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale conducătorilor institutiilor publice aflate în subordinea Consiliului Judetean Cluj
13.    Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la indemnizatia lunară fixă a administratorilor din consiliile de administratie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj
14.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Compania de Apă Somes S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
15.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 195/2010 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Pază şi Protectie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Directiei Judetene de Pază si Ordine Cluj, cu modificările si completările ulterioare
17.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
18.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea si functionarea societătii Univers T S.A.
20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea măsuri referitoare la organizarea si functionarea societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
21.    Proiect de hotărâre privind însusirea unei documentatii cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 19, aflat în administrarea Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca
22.    Informări
23.    Diverse
                                                                    PRESEDINTE
                                                                      ALIN TISE