Ș   

Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru servicii oferite utilizatorilor de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Anexa               ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2022

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2022

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susținute de către Teatrul de Păpuşi “PUCK” în anul 2022

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2022

Anexa 1         Anexa 2           Anexa 3           Anexa 4           Anexa 5           Anexa 6            Anexa 7            Anexa 8            Anexa 9           ANUNȚ      

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 191D, limita judeţ Sălaj - DJ 108A (Vânători), sectorul de drum km 31+330 – 35+800

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 161J, sectorul de drum cuprins între km 0+000 (intersecţia cu DN 16) şi km 7+l00 (intersecţia cu DJ 109C)

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 227/2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2021

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Cluj

Anexa 1          Anexa 2          Anexa 3          Anexa 4          Anexa 5          Anexa 6          Anexa 7          Anexa 8          Anexa 9          Anexa 10               Anexa 11                 ANUNȚ                  Mod soluționare propuneri

       

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru servicii oferite utilizatorilor de către Muzeul de Artă Cluj-Napoca

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în situaţii de pericol pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, precum şi a unor măsuri necesare pentru punerea acestuia în executare

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 108C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600 - 28+050

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107R - Cluj-Napoca (Făget) – Sălicea – Ciurila - DJ 107L, sectorul de drum km 8+300 – 21+350

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de navigaţie pe lacurile Tarniţa şi Fântânele, precum şi a unor măsuri necesare pentru punerea acestora în executare

Documente conexe la referatul de aprobare        Anexa 1 la regulament Tarniţa         Anexa 2 la regulament Tarniţa-plaje     Anexa la regulament Fântânele                            ANUNŢ                                         Anunţ dezbatere publică

Documente rezultate în urma dezbaterii publice

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa             ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2021

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2021

 Anexa 1         Anexa 2          Anexa 3          Anexa 4         Anexa 5         Anexa 6          Anexa 7         Anexa 8         Anexa 9        ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor şi tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2021

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susţinute de către Teatrul de Păpuşi “PUCK” în anul 2021

ANUNŢ

 

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Cluj

Anexa - Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj

anexa 1 la Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj             

anexa 2 la Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj                   

anexa 3 la Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Cluj                 

ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa                     ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107T

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa                  ANUNŢ

 

Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Cluj în cadrul Proiectului ”Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”

Anexa

ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2020

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor şi tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2020

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107R -Cluj-Napoca(Făget) – Sălicea – Ciurila - DJ 107L, sectorul de drum km 8+300 – 21+350

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru spectacolele susţinute de către Teatrul de Păpuşi “PUCK” în anul 2020

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2020

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, în Judeţul Cluj

Anexa               ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 4/2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

Anexa                          ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Judeţul Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

 ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările şi completările ulterioare

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităţilor: de colectare, transport şi transfer deşeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Anexa 1            Anexa 2             Anexa 3            Anexa 4                 Anexa 5                 ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind definirea zonelor periurbane aferente municipiilor Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej şi Gherla şi oraşului Huedin, precum şi desemnarea acestora ca zone funcţionale de interes judeţean

ANUNŢ                           Documente conexe

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 107R-Cluj-Napoca(Făget)- Sălicea- Ciurila- DJ 107L, sectorul de drum km 8+300-21+350

ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare                                                          

Anexa                  ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor şi tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj, pentru anul fiscal 2019

- ANUNŢ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019

- ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2019

- ANUNŢ