Ș   

Organigrama Aparatului de specialitate

ORGANIGRAMA - aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj aprobată prin HCJ nr. 200/ 30 octombrie 2019