Ș   

Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

                                                                                                                                                             

 

Lansare proiect

„Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent

Muzeul Etnografic al Transilvaniei“

 

     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Parteneriatul încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei reprezentat de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj – lider de parteneriat- în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3467/15.11.2018,  Cod SMIS 123481, pentru proiectul „Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei“. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural PALATULUL REDUTA - MONUMENT ISTORIC în vederea îmbunătăţirii climatului socio-cultural local.

 

 

     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural PALATULUL REDUTA - MONUMENT ISTORIC în vederea îmbunătăţirii climatului socio-cultural local.

 

Valoarea totală a proiectului este de 6.180.288,82 lei, din care:

  • 5.253.243,50 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %);

 

Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni.

 Date de contact: ALIN TIŞE - PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ

Tel./fax: 0372 640030 / 0372 640070

E-mail: [email protected]

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

 

www.inforegio.ro  |    facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozţa oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României