Ș   

Proiectul "Judeţul Cluj -SMART TERRITORY-"

                                                                                                                                                             
                

 


”Judeţul Cluj -SMART TERRITORY-”

 

 

        Proiectul ”Judeţul Cluj -SMART TERRITORY-” este finanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Creşterea calităţii serviciilor furnizate cetaţenilor judeţului Cluj, în contextul unui management performant la nivelul UAT Judeţul Cluj.

 Obiective specifice:

 1. Îmbunatăţirea procesului decizional şi al planificării strategice la nivelul UAT Judeţul Cluj prin introducerea unui sistem de planificare teritoriala integrata.
 2. Facilitarea accesului la servicii online pentru cetaţenii judeţului Cluj prin introducerea unor sisteme de simplificare a procedurilor administrative din perspectiva back-office.

 Activităţile proiectului:

 1. Managementul de proiect
 2. Informarea şi publicitatea proiectului
 3. Dezvoltarea şi implementarea Atlasului Teritorial - mecanism de fundamentare a deciziilor
 4. Dezvoltarea şi implementarea Ghiseului Unic - procedură administrativă de simplificare
 5. Dezvoltarea şi implementarea digitalizării şi retro-digitalizării arhivei

 Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 3.901.772,00 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 3.901.772,00 lei din care:

 • 3.316.506,20 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (85%),
 • 507.230,36 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%),
 • 78.035,44 lei cofinanţare eligibilă de la Consiliul Judeţean Cluj (2%).

 Rezultate estimate

 • 1 Aplicaţie Atlas Teritorial dezvoltată şi implementată la nivelul UAT Judeţul Cluj
 • 1 Aplicaţie Ghiseu unic pentru cetăţeni dezvoltată şi implementată la nivelul UAT Judeţul Cluj
 • 1 Arhivă digitalizată la nivelul UAT Judeţul Cluj

 


Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European