Ș   

Îmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la serviciile medicale de urgență

Titlul proiectului: 
Îmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la serviciile medicale de urgență

Program Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 8
Prioritatea de investiții 8.1 - Apel de proiecte nefinalizate

Valoarea totală a proiectului cu TVA inclus: 27.790.863,84
Valoarea nerambursabilă cu TVA: 27.235.046,57

Perioada de implememntare: 17.12.2018- 30.08.2019