Ș   

Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Specială -Centrul de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca

Titlul proiectului: 
Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Specială -Centrul de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca

Program Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3
Prioritatea de investţi 3.1 

Valoarea totală a proiectului cu TVA inclus: 16.800.136,01
Valoarea nerambursabilă cu TVA: 15.062.867,60

Perioada de implememntare: 01.07.2017- 30.09.2021