Ș   

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale Speciale Huedin

Titlul proiectului: ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale Speciale Huedin”

Program Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Prioritatea de investţi 10.1 Investţile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare

 

Valoarea totală a proiectului cu TVA inclus: 6.776.469,57 lei

Valoarea nerambursabilă cu TVA: 1.965.527,74 lei

 

Perioada de implementare: 30.10.2017 - 30.11.2022