Ș   

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ DIN JUCU (DOTARE ŞI MODERNIZARE)

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.

 

Valoare estimată totală: 3.864.981,93 lei

 

Contractul a fost semnat în data de 24.02.2014 şi a avut o durată de implementare  de 22 luni.

 

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilități neuropsihice severe, în contextul unei politici active de creștere a calității serviciilor sociale specializate, prin modernizarea și dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu.

Misiunea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu este de a oferi tinerilor cu dizabilitate neuropsihică severă:

  • Îngrijire
  • Recuperare și reabilitare pentru tineri cu dizabilități neuropsihice grave, cu probleme sociale
  • Reinserție socială și profesională

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea standardului de viață a tinerilor cu dizabilități neuropsihice severe instituționalizați în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu prin reabilitarea şi modernizarea spațiului aferent
  2. Creşterea calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile acestor tineri prin asigurarea unor condiţii optime de trai.