Ș   

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric Castel Banffy, Bonțida

Proiect în Implementare
Beneficiar Consiliul Județean Cluj

 

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlul proiectului:

„Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj”

Bugetul proiectului:  19.972.586,04 de lei TVA inclus
                                   19.135.516,10 de lei buget eligibil fonduri europene

Obiectivul general al proiectului:

      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea şi conservarea Ansamblului monument istoric Castel Banffy din satul Răscruci, format din clădirea castelului şi parcul care-l înconjoară. Deschiderea acestuia pentru vizitare dar şi pentru organizarea de evenimente culturale va aduce o plus-valoare atât obiectivului turistic în sine cât şi zonei în ansamblu. Funcţionarea castelului ca şi centru de evenimente culturale va determina crearea, într-o primă etapă, a şase locuri de muncă, urmând ca, în funcţie de gradul de utilizare/vizitare al obiectivului, numărul acestora să crească progresiv.

 

                                            

 
"Restaurarea, conservarea $i punerea  în valoare a ansamblului monument istoric caste/ Banffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj"

 

     Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului "Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric castel Banffy , sat Rascruci, comuna Bonțida, județul Cluj", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020 - Fondul European de Dezvoltare Regională.
     Contractul de finanțare a fost semnat între Consiliul Județean Cluj  în calitate de Beneficiar al proiectului , Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism lntermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 la data de 04.10.2017. Proiectul are durata de implementare de 42 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 19.972.586,04 de lei cu TVA, din care finanțarea nerambursabilă este de 98%, respectiv 19.135.516,10 de lei cu TVA, iar contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj este de 390.520,7 4 lei cu TVA - cheltuieli eligibile și de 446.549,20 de lei cu TVA - cheltuieli neeligibile .
     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural- Ansamblul Monument istoric Castel Banffy din satul Răscruci, comuna Bonțida , în vederea imbunătățirii climatului socio-cultural local. Acesta este în deplina concordanță cu obiectivul priorității de investitii care urmărește, de asemenea, prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identitatii culturale, impulsionarea dezvoltarii locale.
     Prin proiect se propune atat restaurarea  castelului, cât și a parcului în vederea realizarii unui centru cultural reprezentativ pentru județul Cluj, care să permită organizarea de evenimente culturale / educative, precum și deschiderea pentru publicul larg (comunitatea locală, vizitatori) .

Principalele caracteristici ale conceptului sunt:

  • Realizarea unui centru cultural reprezentativ pentru Județul Cluj;
  • Restaurarea clădirii la un standard ridicat de calitate atât din punct de vedere al intervențiilor structurale, arhitecturale cât și ale dotarilor cu instalații specifice;
  • Reamenajarea spațiului adiacent castelului  prin  regandirea  gardului  la strada, acceselor  auto și pietonale , parcărilor, împrejmuirilor,  racordurilor  la  utilitați , etc;
  • Realizarea unor funcțiuni pentru a permite deschiderea castelului și pentru Evenimentele propuse pentru a se desfașura în cadrul proiectului sunt următoarele :
  1. Acțiune educativă de vizibilitate
  2. Organizare eveniment Ziua Porților
  3. Organizare eveniment invitarea bloggerilor de travel la o întâlnire specială la Castel
  4. Digitizarea castelului și a unei parți a parcului și incărcarea materialului pe site-ul destinat turismului la nivel județean cniptcluj.ro - reprezentând  o  expoziție  virtuală , cu  caracter  permanent.

     Consiliul Județean Cluj va asigura integral resursele financiare și materiale necesare pentru întretinerea și funcționarea obiectivului pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului. În acest  sens,  intrarea  va  fi  gratuită . De  asemenea,  vom încuraja desfășurarea  unui număr mare de evenimente  culturale, atât în castel, cât și în parcul acestuia .

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României