Ș   

Rapoarte anuale ale comisiilor de specialitate

 1. Comisia juridică           2018                                                  
 2. Comisia pentru buget-finanţe 2018    
 3. Comisia pentru urbanism  2018    
 4. Comisia pentru patrimoniu  2018    
 5. Comisia pentru sănătate 2018    
 6. Comisia pentru educaţie 2018    
 7. Comisia pentru agricultură  2018