Ș   

Rectificări HCJ

Rectificarea nr. 7 din 13 aprilie 2020 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 75/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 164/2019 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Rectificarea nr. 6 din 13 aprilie 2020 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 63/2020 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca

Rectificarea nr. 5 din 17 martie 2020 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 37/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, cu modificările ulterioare

Rectificarea nr. 4 din 17 martie 2020 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 30/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 pentru aprobarea „Proiectului Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul  Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra”  și a cheltuielilor legate de proiect

Rectificarea nr. 3 din 12 martie 2020 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 290 din 28 noiembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 143/2008 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Cluj, cu modificările și completările ulterioare

Rectificarea nr. 2 din 27 februarie 2020 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 29/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 37 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra”

Rectificarea nr. 1 din 07 ianuarie 2020 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 248/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea imobilelor în care se desfășoară activitate medicală și activitate medicală conexă

Rectificarea nr. 11 din 25 septembrie 2019 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 17 /2018 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T S.A.

Rectificarea nr. 10 din 3 septembrie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 168/2019 privind însușirea unei documentații cadastrale pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei, identificate în Cărțile funciare Cluj-Napoca cu nr. 292986, nr. 292939, nr. 292983 și nr. 292984

Rectificarea nr. 9 din 26 iunie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 113 din 04.06.2019 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România a sumei de 2.200,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 50/2019, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

Rectificarea nr. 8 din 23 mai 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 33 din 28 februarie 2019 privind unele măsuri referitoare la Consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., rectificată

Rectificarea nr. 7 din 5 aprilie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 39 din 29 martie 2019 privind trecerea imobilului (clădire) situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, identificat în Cartea funciară nr. 260255 Cluj-Napoca, din domeniul public în domeniul privat al Județului Cluj

Rectificarea nr. 6 din 14 martie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 34 din 28 februarie 2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar

Rectificarea nr. 5 din 12 martie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 295 din 20 decembrie 2018 privind majorarea capitalului social al societății Tetarom S.A., prin aport în natură

Rectificarea nr. 4 din 8 martie 2019 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 290 din 28 noiembrie 2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 143/2008 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Cluj, cu modificarile si completarile ulterioare

Rectificarea nr. 3 din 7 martie 2019 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 33 din 28 februarie 2019 privind unele măsuri referitoare la Consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Rectificarea nr. 2 din 12 februarie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 4 din 31.01.2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019

Rectificarea nr. 1 din 17 ianuarie 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 295 din 20.12.2018 privind majorarea capitalului social al societății Tetarom S.A., prin aport în natură