Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 25 Februarie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 februarie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă si canalizare  si concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa 1        Anexa 2

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Restaurarea anvelopei Palatului Redută”, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

3. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în orasul Huedin, strada Aurel Vlaicu nr.41, judeţul Cluj

4. Proiect de hotarare privind privind însusirea unei documentatii cadastrale întocmite pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes, nr.  43
Anexa

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj  la data de 31.12.2007, cu modificările si completările ulterioare
Anexa 1           Anexa 2

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în adunarea generală a actionarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar

7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 67/2014 privind înfiinţarea Societăţii Drumuri si Poduri Judeţene Cluj S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, cu modificările si completările ulterioare

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2017

9. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Calitate, Competentă, Performantă în Consiliul Judetean Cluj” (CCP) şi a cheltuielilor legate de proiect

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4