Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 25 Martie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 31 martie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile înscrise în CF nr. 53196 Huedin

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

3. Proiect de hotarare privind eliberarea din functia publică de conducere de director general al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj a domnului Tămas Claudiu-Daniel

4. Proiect de hotarare privind numirea administratorilor provizorii la unele intreprinderi publice la care Judetul Cluj este actionar majoritar

5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 246 din 29 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru vânzarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

7. Proiect de hotarare privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2016 ale Pază şi Protecţie Cluj S.R.L
Anexa 1           Anexa 2             Anexa 3

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 48/09.03.2017 privind nominalizarea sumei de 40.000 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală

9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare fatade Palatul Banffy – Muzeul de Artă Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4