Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 24 Noiembrie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

Pagina << 1 2 3 >> din 3

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 noiembrie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 77/2012 privind schimbarea denumirii unitătilor de învătământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, începând cu anul scolar 2012-2013

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în adunarea generală a actionarilor la Compania de Apă Somes S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în Adunarea Generală a Actionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de actionar

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr.143/2008 privind însusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al Judetului Cluj, cu modificările si completările ulterioare

5. Proiect de hotarare privind însusirea unor documentatii cadastrale pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. L.Pasteur nr. 5, str. A. Einstein nr. 14 si B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 138

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general propriu al Judetului Cluj la 30 septembrie 2017
Anexa 1               Anexa 1a              Anexa 1b
Anexa 2               Anexa 2a              Anexa 2b
Anexa 3               Anexa 3a              Anexa 3b
Anexa 4               Anexa 4a              Anexa 4b
Anexa 5               Anexa 6                Anexa 7

7. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului general propriu al Judetului Cluj pe anul 2017

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 92 din 28.04.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500” si a cheltuielilor legate de proiect

9. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 102 din 26.05.2017 pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea DJ 109 (intersectie DN1C – limita judet Sălaj) de la Km 0+000  la Km 31+976”  si a cheltuielilor legate de proiect

Pagina << 1 2 3 >> din 3