Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fară personalitate juridica, care se constituie si funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îsi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează (H.G. 787/25.06.2002, art. 1)

Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică (H.G. 787/25.06.2002, art. 2).

Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:

a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.(Legea nr. 218/2002)
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.

Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui.

PREŞEDINTE ATOP CLUJ : doamna Forna Maria – consilier judeţean

Secretariat ATOP Cluj : Serviciul Administraţie Publică, ATOP

Şef serviciu:  Ionela-Maria Perșinaru-Pintican

Tel: 0372-640031,  0372-640047, Int. 231/147, Etaj IV, Cam. 406

 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW