Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Director executiv: LIVIU EMIL HÎNCU
Adresă: Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, Tel: 0264/598801, Fax: 0264/594262
E-mail: office.dadpp@cjcluj.ro

Programul de eliberare  acord/autorizatie de amplasament, amplasare în zona drumurilor judeţene, eliberate de DADPP prin intermediul BEDJ

Luni- Joi 7:30-15:00

Vineri     7:30-13:00

Toate actele în copie, depuse la dosar, trebuie să aibe obligatoriu menţiunea “Conform cu originalul” ştampilat şi semnat/semnat, după caz.

Obligativitatea semnării/avizării planşelor de către un ing. constructor

Emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului,
aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene
WORD
Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean WORD
Cerere acord prealabil/ autorizaţie de amplasare în zona drumurilor judeţene WORD

Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

WORD
 CONDIŢII PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES AL FURNIZORILOR DE REŢELE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL JUDEŢULUI CLUJ PDF
 CONTRACT-CADRU de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe domeniul public/privat al Judeţului Cluj PDF

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU
Şef  birou: Ioan-Alin DANCI
Telefon: 0264/598801, Int.23

Consilieri:
Bianca-Mihaela Popa
Anca-Emilia Rus
Saveta Mîndru
Maria Truţă
Angelica Rodica Petrea
Loredana-Simona GeorgescuConsilier juridic:
Daniel Câmpean
Atribuţii    PDF  WORD
Referenţi:
Maria Răcăşan-Plosca
Anca Piersic

 


BIROUL EXPLOATARE DRUMURI JUDEŢENE
Şef birou:  Adriana MUREŞAN
Telefon: 0264/598801, Int. 17

Consilieri:
Anamaria Mureşan
Emanuela Avram
Maria Fărcaş
Vasile MureşanAtribuţii    PDF   WORD

 


SERVICIUL OPERAŢIONAL
Şef serviciu: Adrian – Călin MARIAN
Telefon: 0264/598801, Int. 22

Consilieri:

Maria-Adela Farkaş
Teodor-Florinel Seras
Mircea-Ovidiu Cosma
Pop Istvan-Zsolt
Mircea-Dan Mureşan
Virgil-Ioan Marc

Atribuţii    PDF   WORD

Inspectori de specialitate:

Adrian Bogdan
S.ing. Ioan-Marcel Hodiş

Referenţi:
Dorin Cerbu
Liviu-Sorin Gabor
Administrativ:

Alexandru Suciu
Alexandru Balcău
Ion Olteanu
Daniel-Liviu Hornai
Ovidiu-Axinte Rusu
Mircea Oltean
Mihai-Ionuţ Şerban
Sorin Alin Suciu
Florin Tusan

 


SERVICIUL URMĂRIRE ŞI DECONTARE LUCRĂRI
Şef serviciu: Gabriela MĂRŢIŞ
Telefon: 0264/598801 Int. 20

Consilieri:
Marilena Crişan-Chindea
Karda Levente
Lucian-Romulus Săveanu
Adrian Toma
Constatin Spătar
Adrian-Eugen FeurdeanAtribuţii    PDF  WORD
Referent:
Nicolae-Tudor Roşca

 


SERVICIUL TEHNIC, SITUAŢII DE URGENŢĂ
Şef serviciu: Ştefan CUCUIAN
Telefon: 0264/598801 Int. 16

Consilieri:
Crina-Mihaela Paul
Alexandru Găzdac
Paul-Horea FatiAtribuţii    PDF  WORD
Referent:
Idişor-Menuţ Raţiu
Şofer:
Liviu-Mihai Ţîrloi
Viorel Mărginean
Liviu Hîncu
Ioan Dărăban ( Concediu pentru îngrijirea copilului)
Administrativ:
Adrian Ştirbu
Biro Erno
Gabriel-Daniel Mureşan

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW