Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Director executiv: LIVIU -EMIL HÎNCU
Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, Cluj-Napoca, județul Cluj
Tel: 0264/598801, Fax: 0264/594262
E-mail: office.dadpp@cjcluj.ro
Cerere tip – Acord lucrări pe drumurile județene
Descarcă
Tarife pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare CJCluj
Descarcă
Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean
Descarcă
Condiţii de proiectare şi amplasare a construcţiilor, în zona drumurilor județene
Descarcă
Condiții drept de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice
Descarcă
Contract cadru de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele electronice
Descarcă
Biroul Administrare Patrimoniu
Atribuții
Personal TelefonInterior
Șef birou: IOAN ALIN DANCI0264-59880123
Bianca-Mihaela Popa
Saveta Mândru
Maria-Răcășan Plosca
Anca Piersic
Aurelia-MarinelaTruță
Anca -Camelia Rus
Daniel Câmpean
Angelica- Rodica Petrea
0264-59880123
Biroul Exploatare Drumuri Județene
Atribuții
Personal TelefonInterior
Șef birou: ADRIANA MUREȘAN0264-59880116
Anamaria Mureșan
Emanuela Avram
Vasile Mureșan
Maria Fărcaș
0264-59880116
SERVICIUL OPERAȚIONAL
Atribuții
Personal TelefonInterior
Șef serviciu: MARIAN ADRIAN CĂLIN0264-59880122
Marcel Hodiș
Teodor-Florinel Seras
Pop Istvan-Zsolt
Adrian Bogdan
Dorin Cerbu
Mircea Oltean
Bob Ana
Daniel Sechei
Adela-Maria Farkas
Alexandru Balcău
Mircea-Ovidiu Cosma
Mircea-Dan Mureșan
Liviu-Sorin Gabor
Ion Olteanu
Sorin-Alin Suciu

Alexandru Suciu
Daniel-Liviu Hornai
Virgil-Ioan Marc
Ovidiu-Axinte Rusu
Mihai-Ionuț Șerban
Florin Tusan
Andrei-George Bîrla

0264-598801
22
SERVICIUL URMĂRIRE ȘI DECONTARE LUCRĂRI
Atribuții
Personal TelefonInterior
Șef serviciu: GABRIELA MĂRTIȘ0264-59880120
Marilena Crișan-Chindea
Adrian-Eugen Feurdean
Lucian-Romulus Săveanu
Karda Levente
Adtrian Toma
Constantin Spătar
Nicolae-Tudor Roșca
0264-59880120
SERVICIUL TEHNIC, SITUAȚII DE URGENȚĂ
Atribuții
Personal TelefonInterior
Șef serviciu: ȘTEFAN CUCUIAN 0264-59880123
Crina-Mirela Paul
Adrian Știrbu
Idișor-Menuț Rațiu
Gabriel-Daniel Mureșan
Liviu-Mihai Țîrloi

Alexandru Găzdac
Paul Horea Fati
Biro Erno
Liviu Hîncu
Viorel Mărginean

0264-59880116
Ioan Dărăban Concediu pentru
îngrijirea copilului

INFORMAȚII DEPUNERI/ELIBERĂRI DOCUMENTE
Programul de eliberare  acord/autorizatie de amplasament, amplasare în zona drumurilor judeţene, eliberate de DADPP prin intermediul BEDJ
Luni- Joi 7:30-15:00; Vineri 7:30-13:00
Toate actele în copie, depuse la dosar, trebuie să aibe obligatoriu menţiunea “Conform cu originalul” ştampilat şi semnat/semnat, după caz.
Obligativitatea semnării/avizării planşelor de către un inginer constructor

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW