Integritate instituțională

Codul de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj

[ Descarcă ]

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

[ Descarcă ]

Planul de integritate al Consiliului Județean Cluj

[ Descarcă ]

Informare privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Consiliului Județean Cluj în anul 2023

[ Descarcă ]

Informare privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Consiliului Județean Cluj în anul 2022

[ Descarcă ]

Informare privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul Consiliului Județean Cluj în anul 2021

[ Descarcă ]

Raport privind respectarea normelor de conduită – 2023

[ Descarcă ]

Raport privind respectarea normelor de conduită – 2022

[ Descarcă ]

Raport privind respectarea normelor de conduită – 2021

[ Descarcă ]

Dispoziția nr. 271 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Cluj

[ Descarcă ]

Dispoziția nr. 173 din 9 mai 2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea şi actualizarea Formularelor de integritate reglementate prin mecanismul de prevenire a conflictului de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziţii publice

[ Descarcă ]

Dispoziția nr. 65 din 28 februarie 2022 privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

[ Descarcă ]

Dispoziția nr. 21 din 19 ianuarie 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice

[ Descarcă ]

Dispoziția nr. 325 din 01 august 2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, precum și cu prevenirea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese

[ Descarcă ]

Dispoziția nr. 334 din 6 septembrie 2012 pentru aprobarea Codului de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj

[ Descarcă ]

Procedură de sistem privind gestionarea funcțiilor sensibile

[ Descarcă ]

Procedură de sistem privind prevenirea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese

[ Descarcă ]

Procedură de sistem privind declararea cadourilor la nivelul Consiliului Județean Cluj

[ Descarcă ]

Procedură de sistem privind interdicțiile la încetarea raportului de serviciu/muncă

[ Descarcă ]

Procedură operațională privind activitatea consilierului de etică

[ Descarcă ]

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW