Servicii pentru întocmirea unei Expertize Tehnice pentru calcularea din proiect a cantității de piatră spartă și compararea acesteia cu cantitățile ce rezultă din indicatorii tehnico-economici aprobați din cadru obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseul Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței DJ 109C (intersectia DJ 172 A) Țaga-Sucutard (intesectie DJ 161G) de la km 17+600 – 25+481 total 7,881km”.

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW