Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

[ Detalii ]

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

[ Detalii ]

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

[ Detalii ]

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – republicată

[ Detalii ]

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

[ Detalii ]

HCJ nr. 100/2024 ROF aparat de specialitate CJC

[ Detalii ]

HCJ nr. 170/2020 ROF Consiliul Județean Cluj

[ Detalii ]

Dispoziția Președintelui CIC nr. 414 din 2014 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului CJC cu completările și modificările ulterioare

[ Descarcă ]

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW