ANUNŢ DE SELECȚIE PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  SOCIETĂȚII TETAROM S.A. ȘI CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016, procedura de selecție pentru: 1 post cu vechime în muncă de minim 3 ani și experiență în administrarea sau managementul unor societăți inclusiv societăți din sectorul privat, […]

Detalii

Examen de promovare în data de 25.06.2024

Consiliul Județean Cluj organizează  EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 25.06.2024 ora 1000 pentru promovarea în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj

Detalii

Selecție administratori la TETAROM S.A.

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea unui post de Administrator în cadrul societății TETAROM S.A.: –    1 post cu vechime în muncă de minim 3 ani și experiență […]

Detalii

Examen de promovare în data de 26.03.2024

Consiliul Județean Cluj organizează  EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 26.03.2024 ora 1000 pentru promovarea funcțiilor de inspectori de specialitate din cadrul Compartimentului Administrare și Funcționare și Compartimentului Pază și Securitate    

Detalii

Concurs de recrutare în data de 15.02.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, de execuție, de CURIER la Compartimentul Întreținere – Deservire din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logistic.

Detalii

Examen de promovare în data de 22.11.2023

Consiliul Județean Cluj organizează  EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 22.11.2023 ora 1000, pentru promovarea din funcția de consilier principal în funcția de consilier superior la Serviciul Urbanism

Detalii

Examen de promovare în data de 27.09.2023

Consiliul Județean Cluj organizează  EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 27.09.2023 ora 1000, pentru promovarea din funcția de consilier asistent în funcția deconsilier principal la Serviciul Buget Local, Venituri și din funcția de consilier principal în funcția de consilier superior la Serviciul Administrație Publică, ATOP

Detalii

Examen de promovare în data de 21.07.2023

Consiliul Județean Cluj organizează  EXAMEN DE PROMOVARE, în data de 21.07.2023 ora 1000, pentru promovarea din funcția de muncitor necalificat, treapta I în muncitor calificat (lucrător pentru drumuri, poduri și căi ferate), treapta IV la Serviciul Operațional din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

Detalii

Selectie administratori la UNIVERS T S.A. si CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

https://storage.googleapis.com/stateless-cjcluj-ro/2023/06/6f68eb35-etapele-procesului-de-selectie-iunie-octombrie-2023.pdfConsiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a două posturi de Administrator după cum urmează: -1 post – cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul […]

Detalii

Concurs de recrutare în data de 18.05.2023

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante, de șofer (marcatorist), treapta I la Serviciul Operațional din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

Detalii

Examen de promovare în data da 24.05.2023

Consiliul Județean Cluj organizează  EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru funcția publică de execuție de: consilier, gradul superior la Serviciul Operațional din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj.

Detalii

Concurs de promovare în data de 09.05.2023

Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE PROMOVARE în data de 09.05.2023 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de DIRECTOR EXECUTIV, gradul II, la Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

Detalii

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW