Gestionare deseuri

ANUNȚ PUBLIC- Depunere solicitare de obținere a autorizației de mediu pentru punctul de lucru amplasat în municipiul Cluj-Napoca, zona Pata Rât, județul Cluj

STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA STARII DE SANATATE IN RELATIE CU OBIECTIVUL “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in jud. Cluj – Centru de Management Integrat al Deseurilor Statie de tratare mecano-biologica si depozit deseuri intravilan Cluj-Napoca”

PUZ  SISTEM  INTEGRAT  DE  MANAGEMENT AL DESEURILOR DIN JUDETUL CLUJ

RAPORT DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL PLAN JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

      Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor             Anexa 1 la plan           Anexa 2 la plan            Anexa 3 la plan

      Declarație SEA

      DECIZIE SEA 76 PJGD Cluj

Managementul Deşeurilor

Situaţia actuală

      În judeţul Cluj aproximativ 335.000 tone de deşeuri solide municipale sunt generate in fiecare an, valoare care corespunde unei cantităţi de 481 kg/capita/an. Aproximativ 86% (sau 615kg/capita/an) provin din zonele urbane in timp ce 14% (209kg/capita/an) provin din cele rurale. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor în judeţul Cluj constă în colectarea şi depozitarea deşeurilor în zone improprii.
Legislaţia prevede ca până în data de 16 iulie 2012 să fie sistată depozitarea la toate gropile de gunoi neconforme. Până în acest moment, a fost sistată depozitarea deşeurilor la depozitele neconforme de la Pata Rât (Cluj-Napoca) şi Cetan Dej (16 iulie 2010), în timp ce depozitele de la Gherla, Câmpia Turzii, Huedin şi Turda mai pot funcţiona doar până la data de 16 iulie 2012.
Conform datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire (ANRSPG), în judeţul Cluj există 6 operatori de salubritate autorizaţi, toţi având birourile înregistrate în municipiul Cluj, operatorii din Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin şi Dej neavând o autorizaţie de operare emisă de ANRSPG, conform legii 51/2006 referitoare la Serviciile Publice de Utilităţi Comunale.
Pe tot teritoriul acoperit de aceste firme de salubritate, fie ele autorizate sau neautorizate, colectarea deşeurilor nu e una selectivă, cu excepţia zonelor în care sunt implementate Proiecte PHARE – care includ sisteme selective de colectare, platforme de sortare şi compostare. Toate aceste proiecte cu finanţare europeană implică aproximativ 160.000 de locuitori (aprox. 23% din populaţia judeţului), cantitatea totală de deşeuri tratate fiind de aprox. 54.500t/an (aprox. 16% din cantitatea totală de deşeuri generate în judeÈ›). Nivelul de tratare este însă destul de scăzut, recuperarea fiind în cantităţi foarte mici). Colectarea se face „din uşă in uşă”, cu diferite grade de frecvenţă (zilnic în zonele dens populate şi săptămânal în cele cu locuitori mai puţini).
Până acum, la nivel judeÈ›ean, nu există posibilitatea de tratare a deşeurilor biodegradabile. De asemenea în judeţ nu există staţii de sortare pentru deşeurile colectate separat sau unităţi de tratare termica a deşeurilor (cu excepÈ›ia proiectelor PHARE). Deşeurile colectate sunt transferate şi depozitate în locuri neconforme, situate în câteva zone pe teritoriul judeţului. Exista 6 depozite municipale de deşeuri nepericuloase în zonele urbane si 65 depozite neconforme în zonele rurale (depozitele rurale şiâ€Âau încetat deja activitatea).

      Evaluarea situaţiei actuale legate de gestionarea deşeurilor pe teritoriul judeţului Cluj se prezintă astfel:

• Actualul sistem de gestionare a deşeurilor nu respectă obiectivele strategiei şi regulilor naţionale şi europene

• Depozitarea deşeurilor în depozite neconforme are efecte adverse asupra mediului (sol, apă şi atmosferă)

• Nivelul de reciclare este foarte scăzut.

• Echipamentele folosite pentru serviciile de salubrizare sunt învechite.

Ce aduce nou acest proiect?

         Având în vedere situaţia existentă la nivelul judeţului, un sistem integrat de gestionare a colectării, tratării deşeurilor se impunea cu necesitate, care să fie eficient şi din punctul de vedere al costurilor. Acest fapt a fost absolut necesar pentru a opri deteriorarea continuă a condiţiilor de mediu şi pentru a maximiza utilizarea materialelor reciclabile aflate în deşeuri. Totodată, nevoia de a îndeplini cerinÈ›ele impuse de legislaţia naţională şi europeană a determinat necesitatea dezvoltării unui sistem care să atingă realistic scopurilor cantitative şi calitative impuse.
Având în vedere distribuţia geografică a populaţiei şi generarea deşeurilor, Proiectul vizează împărţirea în 4 zone de gestionare a deşeurilor: una deservită direct de către unitatea centrală de gestionare a deşeurilor şi celelalte trei, deservite de câte o staţie de transfer (vezi harta):

Zona 1 – acoperă partea centrală şi cea de est a judeţului, deservita de unitatea centrală de gestionare a deşeurilor din Cluj-Napoca

Zona 2 – acoperă partea de vest a judeţului, deservita de o staţie de transfer in Huedin (zona va beneficia de asemenea de o staţie de sortare, dezvoltata sub un proiect PHARE)

Zona 3 – acoperă partea de sud a judeţului, deservita de o staţie de transfer în Mihai Viteazu (zona va beneficia de asemenea de 2 staţii de sortare şi una de compostare, dezvoltată sub un proiect PHARE)

Zona 4 – acoperă partea de nordâ€Âest a judeţului, deservita de o staţie de transfer in Gherla (zona va beneficia de asemenea de o staţie de sortare, dezvoltata sub un proiect PHARE)

        Proiectul prevede colectarea a 338.800 t/an de deşeuri, folosind un sistem cu 2 pubele, una pentru fracţiunea umedă şi una pentru cea uscată, care va fi transformat întrâ€Âun sistem cu 3 pubele (pentru hârtie sau fracţia organică) în mediul urban şi rural din toate zonele (cu excepţia cazului în zonele care sunt acoperite de proiecte PHARE), care corespunde la aproximativ 525.000 de locuitori (78% din populaţie) atât în mediul urban şi zonele rurale. În acest sens, vor fi achiziţionate 7.820 pubele suplimentare de 1,1 m³ pentru a acoperi nevoile judeţului.

Impactul asupra cetăţeanului

      Implementarea proiectului privind Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor.
În ceea ce priveşte deşeurile menajere şi cele asimilate cu acestea din comerţ, industrie şi instituţii, extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va crea condiţii pentru reabilitarea terenurilor afectate de depozitare necontrolată şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală.  Noile reglementări şi cerinţe cu privire la sortare, colectare şi/sau puncte de colectare, eliminare pentru diferite categorii de deşeuri va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, necesitând o implicare deosebită din partea populaţiei. Totodată, implicarea mai pronunţată a prestatorilor de servicii privaţi poate duce la ameliorarea standardelor serviciului de salubritate prin creşterea responsabilităţii angajaţilor, dar şi la o echilibrare a costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute.
În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată pentru hârtie/sticlă/metale/ plastic/deşeuri de ambalaj va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, ceea ce va genera o implicare mai responsabilă a populaţiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor întrucât containerele respectă un cod al culorilor. Totodată,  încurajarea compostării deşeurilor vegetale în propria gospodărie în zonele rurale va duce la creşterea cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură, în timp ce colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane va determina schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. În plus, amenajarea centrelor locale sau judeţene pentru sortarea deşeurilor de ambalaje va crea noi locuri de muncă pentru locuitorii din mediul rural şi urban.
În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri, rezidurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn, ş.a.m.d.) nu vor mai fi admise în depozitul conform, astfel încât vor trebui amenajate depozite specializate dotate cu echipament de procesare (de regulă pentru sortare şi mărunţire). Pentru aplicarea acestor prevederi, se va întări controlul si înăspri, din punct de vedere legal, autorizarea societăţilor de construcţii. Referitor la deşeurile menajere periculoase, deşeurile din echipamente electrice şi electronice (baterii, acumulatori, etc.) şi vehicule scoase din uz, acestea se vor colecta în puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri.
În ceea ce priveşte informarea/consultarea publicului, cetăţenii judeţului Cluj vor beneficia de campanii de informare referitoare la practicile legate de colectarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor, pentru creşterea gradului de implicare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte sistemul de colectare selectivă.

Pentru mai multe informatii referitoare la proiect accesati site-urile: http://www.ecometropolitancluj.ro/  si www.clujulcolecteazaseparat.ro .

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW