Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj

 Strategia de dezvoltare a Judetului Cluj 2014-2020

     PARTEA I PARTEA II     PARTEA III    

                           

Raport de mediu           

     Consiliul Judeţean Cluj a finalizat în cursul lunii iulie 2012 implementarea proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014 – 2020”, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.
     Proiectul s-a desfăşurat pe o durată de 21 luni şi a realizat obiectivul general propus initial, acela de creştere a calităţii deciziilor în administraţia publică de la nivelul judeţului Cluj, prin dezvoltarea competenţelor de formulare de politici publice, de planificare strategică şi de dezvoltare de parteneriate inter-instituţionale, precum şi a instrumentelor de fundamentare a iniţiativelor de politici publice.
     Elementul de noutate pe care l-a adus noua strategie de dezvoltare a judeţului a constat în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale judeţului, pe o bază consultativă (grupuri de lucru, anchetă în rândul populaţiei şi a mediului de afaceri, consultări, dezbateri publice), care au asigurat consensul asupra priorităţilor de dezvoltare ale judeţului, în definirea direcţiilor de acţiune strategică, pe termen scurt, mediu si lung, şi în transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementării strategiei.
     Consiliul Judeţean Cluj a avut în vedere pregătirea unui document comprehensiv care să fundamenteze procesul decizional privind dezvoltarea strategică pe termen mediu şi lung a judeţului.
     Acest document a luat în considerare şi a integrat următoarele aspecte: tendinţele actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea judeţului Cluj; problemele majore şi potenţialul de dezvoltare care, prin mobilizarea sa, ar putea contribui la rezolvarea acestora; strategiile sectoriale şi comprehensive relevante pentru dezvoltarea judeţului Cluj; planurile şi proiectele de mare anvergură care influenţează dezvoltarea judeţului Cluj; liniile directoare privind dezvoltarea regională şi naţională; liniile directoare ale documentelor strategice şi de politici sectoriale la nivelul Uniunii Europene („UE”); aspecte majore care marchează dezvoltarea UE şi a euroregiunii;  alte documente care vor fi identificate pe parcursul procesului ca fiind relevante pentru strategia judeţului Cluj.

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW