Formulare pentru obtinere certificate si autorizatii

Formulare pentru obtinerea autorizatiei de construire

– Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (CJC)

– Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (IGSIC)

– Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (CJC)

– Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (IGSIC)

-Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire desfiintare

– Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

– Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

– Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

– Acte necesare în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire

– Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate

– Model pentru panou de identificare a investiţiei

– Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

– Cerere încadrare teren intravilan – extravilan Fără Antet

 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW