Formulare pentru obtinere certificate si autorizatii

Formulare pentru obtinerea autorizatiei de construire

Tipul cererii Format PDF Format Word
Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism  PDF Word
Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (CJC) PDF Word
Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (IGSIC) PDF Word
Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (CJC) PDF Word 
Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (IGSIC) PDF Word
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire sau desfiintare PDF  Word
Cerere completări autorizatii de construire sau desfiintare PDF Word
Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire sau desfiinţare PDF  Word 
Cerere eliberare certificat de atestare a edificării/extinderii construcției PDF Word
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări PDF Word
Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire PDF Word 
Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate PDF Word
Model pentru panou de identificare a investiţiei PDF Word
Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PDF Word
Cerere încadrare teren intravilan – extravilan Fără Antet PDF  Word
Acte necesare în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire PDF Word

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW