Ș   

Achiziţii directe

ANUNȚ - Achiziție directă - Produse curațenie

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de auditare financiară pentru obiectivul finanțat prin proiectul - Creșterea eficienței energetice la clădirile șecției Pediatrie II, corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de urgență pentru Copii Cluj Napoca -

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru stația de pompare WILO și hidranți interiori la Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- centralizator ofertă pompă

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare rechizite:

- Lot 1: Consiliul Județean Cluj

- Lot 2: Cluj Arena

- Lot 3: Centrul Militar Zonal Cluj

- Lot 4: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- caiet de sarcini Lot 3

- caiet de sarcini Lot 4

- model contract

- formulare

- Raspuns solicitare de clarificare inainte de deschidere

 

ANUNȚ- Servicii de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Modernizare drumuri județene și/sau poduri aflate pe drumurile județene din Județul Cluj: DJ 182E Pod km 6+053, Chiuiești; DJ 107 R Pod km 17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555 (peste Valea Salcă), Jichișu; DJ 103L Pod km 0+000, Mănăstireni; DJ161 Pod km 30+977, Pîglișa

- caiet de sarcini

- model contract

- model formulare

 

ANUNȚ- Servicii de supervizare a lucrărilor aferente contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul: Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, cod SMIS 123738

- caiet de sarcini

- anexă grafic de lucrări

- model contract

- model de formulare

- link documentație

 

ANUNȚ- Servicii de asigurare împotriva incendiilor și a altor riscuri, respectiv asigurare de răspundere civilă față de terți pentru stadionul Cluj Arena

- autorizație de securitate incendiu

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare de incendiu la Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție de Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitie direct - Servicii de supervizare a lucrarilor aferente contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul ” Extinderea și modernizarea Ambulatorului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”

- caiet de sarcini

- link documente

- model contract

- model formulare

- Răspuns solicitare de clarificare

- anexa grafic de lucrari

- Decizie de anulare

 

 ANUNT - Servicii de paza, protectie si supraveghere a amplasamentului obiectivului de investitii - DEPOZIT DE DESEURI NECONFORM, ÎNCHIS ȘI ECOLOGIZAT CÂMPIA TURZII

- caiet de sarcini

- analiza de risc

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru anul 2021 a serviciilor de mentenanță periodică pentru stația de pompare WILO și hidranți interiori la Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare stingătoare de incendiu pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de verificare a dispozitivelor/supapelor de siguranță

Lot 1. Consiliul Județean Cluj

Lot 2. Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru Microsoft 365

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Achiziționarea de servicii de mentenanță pentru instalația de ventilație și desfumare pentru stadionul Cluj Arena

- anexa - lista piese de schimb

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă -

Servicii de Monitorizare și urmărire în timp a investiției Centrul Școlar de Educație Incluzivă pe perioada execuției lucrărilor de construcție

- caiet de sarcini

- contract servicii

- proiect de monitorizare

- formulare

 

ANUNT - Achiziție publică -

  Servicii de mentenanță pentru echipamente de înștiințare -alarmare publică montate la ISU Avram Iancu Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Materiale de protecție pentru prevenirea COVID - 19 ( măști, dezinfectant, mănuși) la Consiliul Județean Cluj - 2 loturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Clarificare

 

 ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru Microsoft 365

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de reparare, întreținere și verificări tehnice periodice pentru centralele termice deținete de Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Tăiere arbori, în regim de urgență, din zona de siguranță a drumului județean 109A, km 23+000

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de spalare a automobilelor

- caiet de sarcini

- centralizator spălări mașini

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier în cadrul proiectului Extinderea și modernizarea Ambulatorului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii

caiet de sarcini

- FISA Factori evaluare

- link documentație

- model contract

- model formulare

- Clarificare

 - Decizie anulare

 

ANUNT - Achizițíe directă - Achiziționarea de servicii de întocmire analize de risc la securitatea fizică pentru depozitele de deșeuri închise și ecologizate de la Câmpia Turzii și Dej

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizițíonarea de servicii de întocmire analiză de risc la securitatea fizică pentru obiectivul de investiții PARC INDUSTRIAL TETAROM IV

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenanță și montare camere de supraveghere la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa Mentenantă

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziție directă - Achiziționarea de servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura contrucțiilor și a terenurilor din patrimoniul Județului Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenență și montare camere de supraveghere la stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa

- formulare

- decizie anulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Furnizarea de publicații la presa centrală și locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziții servicii - Servicii de pază, protecție și supravegherea amplasamentului obiectivului de investiții depozit de Deșeuri neconform, închis și ecologizat, Pata-Rât Cluj Napoca - 1 post permanent de pază

- contact servicii

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

- Anunț de atribuire

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru sistemul de captare și ardere a biogazului și detectorul de gaze de la depozitul de deșeuri neconform Pata Rât-Cluj Napoca, închis

- caiet de sarcini

- model contract

- Manual de operare

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directă - Servicii de analiza și suport tehnic în digitalizarea monitorizării operării Centrului de Management integrat al Deșeurilor

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - privind achiziționarea Serviciilor de mentenanță și revizie pentru sistemul de climatizare și ventilare al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Anunt anulare achiziție

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de elaborare a unor regulamente ilustrate de Urbanism aferente planurilor urbanistice generale pentru 18 comune din județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de monitorizare și intervenție rapidă a unei firme de pază pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă privind achiziționarea serviciilor de mentenanță/ întreținere și autorizare a celor 3 ascensoare precum și a celor 3 platforme pentru persoane cu dizabilități, aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de pază, protecție și supraveghere a amplasamentului obiectivului de investiții - Parc industrial Tetarom IV

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare suprafețe cu substanțe omologate pentru spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Achiziționare emițătoare pentru echipamentul UVC de sterilizare a aerului, montat în centrala de tratare a aerului aferentă tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de mentenanță și întreținere lunară pentru stația de pompare și sistemul de stingere a incendiului cu drencere, sprinklere și hidranți pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „ Servicii de telefonie fixă și mobilă, internet și televiziune”

- caiet de sarcini

- centralizator oferta telefoniecaiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de elaborare standard local CAD pentru documentații de urbanism și transpunere documemtații de urbanism în formatul standardizat

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Achiziționarea de servicii de mentenanță pentru instalația de ventilație și desfumare pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie de anulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu:

Lot 1 Sediul Consiliului Județean Cluj și Lot 2 Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare

- CLARIFICARE

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru 3 cazane de apă caldă și stație de pompare aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de mentenanță a sistemului de acces auto cu plată a Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție directă - Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul” Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, cod SMIS 115794

caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire Proiect de monitorizare a construcțiilor aflate în zona adiacentă obiectivului de investiții Centrul Școlar de Educație Incluzivă

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă - Achiziționare accesorii specializate destinate echipării utilajelor existente pentru executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- caiet de sarcini Lot 3

- contract de furnizare

- formulare

- răspuns solicitare clarificări Lot 1

 

ANUNȚ - Servicii de consultanță de specialitate pentru evaluare asupra economicității, eficienței și eficacității cu care Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Cluj utilizează resursele publice pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cu formularea de propuneri de eficientizare a activității entității publice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier pentru lucrările din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale- Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată" cod SMIS 116164 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare suprafețe cu substanțe omologate pentru spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Furnizare și montare sisteme de control acces și sistem antiefracțíe

 Lot 1 - Sediul Centrului Militar Zonal Cluj

 Lot 2 - Sediul Structurii Teritoriale pentru probleme speciale Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea a 75.000 bilete ( tichete ) pentru accesul autoturismelor in parcarea subterană din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarifiare

 

ANUNT - Furnizare coloană rotativă pentru bibliorafturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare un transpalet manual și două cărucioare pentru transport marfă

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitíonarea a 15.000 de cartele de proximitate pentru accesul pe Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier in cadrul proiectului Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Inclusiva

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Furnizare 4 buc. pulverizatoare universale cu funcție de împrăștiere, necesare pentru buna desfășurare a activității de întreținere și intervenție pe drumurile județene

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Furnizarea unui transpalet manual (liza) și două cărucioare pentru transport marfă

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

- DECIZIE ANULARE

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Furnizarea a 50 mp de bannere publicitare pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționarea de lucrări de amenajare peisagistică vegetală zona Parcului Etnografic Romulus Vuia- Pădurea Hoia- TETAROM BARIERA VEGETALA SUD- ESTICĂ A AREALULUI NATURAL HOIA

- cerințe minimale și factori de evaluare

- model contract

- formulare

- formulare F1, F2, F3

- documentație tehnică si răspuns la clarificări

 

 

ANUNȚ- Servicii de formare profesională în domeniul monitorizării operării celulei 1 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

- ANUNT ATRIBUIRE

 

ANUNȚ- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier în cadrul proiectului "Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă", cod SMIS 121033

- caiet de sarcini

- model contract supervizare

- formulare

- CLARIFICARE

- model contract supervizare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achizitionarea de servicii de elaborare a studiului de evaluare a structurii Spuitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj Napoca pentru investiția Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ACIZITIE DIRECTA - Servicii de audit financiar in cadrul proiectului : CONSOLIDAREA CAPACITATII JUDETULUI CLUJ IN GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19

- ANUNT

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare coloane rotative pentru bibliorafturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Consolidarea capacității județului Cluj în gestionarea crizei sanitare COVID-19"

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de alpinism utilitar

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare suprafețe cu substanțe omologate pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționarea de lucrări de reparații la platforma Tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

 - anexa

 - formulare

 

ANUNT - Achiziționare PACHET GRAFICE IDENTITATE - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ - MANUAL DE IDENTITATE INSTITUȚIONALĂ

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizițíonarea de servicii de curățare a coșurilor de fum pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizițonarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Cluj-Napoca - pentru terenul destinat obiectivului de investiții Spitalul Pedriatic Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de verificare a proiectului de către verificatori tehnic atestat TETAROM 5

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de reparare, întreținere și verificări tehnice periodice pentru centralele termice deținute de Consiliul Județean Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNȚ- Achiziționarea de servicii de elaborare studiu de mobilitate pentru obiectivul de investiții Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNȚ- Servicii de informare și publicitate pentru proiectul "Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID- 19"

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNȚ- Servicii de audit financiar pentru proiectul "Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID- 19"

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNȚ- Achiziționare de servicii de elaborare a unui proiect de amenajare peisagistică vegetală zona Parcului Etnografic "Romulus Vuia" - Pădurea Hoia- Tetarom

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tipărire și livrare vouchere de vacanță

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare de servicii de elaborare studiu dendrologic pentru terenul destinat obiectivului de investitii SPITALUL PEDIATRIC MONOBLOC CLUJ

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea de echipamente individuale de protectie a muncii pentru Consiliul Judetean Cluj - 3 loturi-

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționarea de servicii de întocmire a documentațiilor topografice și cadastrale pentru imobilele aflate în municipiul Cluj-Napoca- pentru terenul destinat obiectivului de investiții Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Cluj-Napoca - pentru terenul destinat obiectivului de investiții Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- decizie de ANULARE

 

ANUNT - Achizitie directă - Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de informare și publicitate pentru proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Lucrări de reparații la alimentarea cu energie electrică a instalației de încălzire a suprafeței de joc la Stadionul Cluj Arena

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- F3 lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

- FT 1

- FT 2

- FT 3

- FT 4

- CLARIFICARE

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționarea de produse de protocol pentru Consiliul Județean Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță, inclusiv pornire/reglare pentru sistemul de captare și ardere a biogazului și detectorul de gaze de la depozitul de deșeuri neconform PATA RÂT - CLUJ - NAPOCA, închis

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- manual de operare

- formulare

- anunț de atribuire

 

ANUNT - Furnizare 400 de scaune și 800 de conexpanduri ( pentru prinderea acestora) la Stadionul Cluj Arena

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de mentenanță, inclusiv pornire/reglare pentru sistemul de captare și ardere a biogazului și detectorul de gaze de la depozitul de deșeuri neconform PATA RÂT- CLUJ- NAPOCA, închis

      

 

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

- manual de operare

 

ANUNT - Furnizare măști de protecție pentru prevenirea virusului COVID-19

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

 - Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de mentenanță pentru echipamente de înștiințare-alarmare publică  montate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Lucrari de reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire la Cluj Arena

      

 

- caiet de sarcini

- F 3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- formulare

- FT 1

- FT 2

- FT 3

- FT 4

 - Clarificare

 - Decizie de anulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă - Servicii de asigurare împotriva dispariției/ distrugerii totale sau parțiale, în caz de dezastre naturale, vandalism, incendii, inundații și alte evenimente asemănătoare pentru facilitățile construite/ modernizate/ extinse/ restaurate în cadrul proiectului PA16/RO12- LP7/18.12.2014, respectiv Biserica Petrindu și Biserica Cizer

- caiet de sarcini

- formulare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de paza, protectie si supravegherea amplasamentului obiectivului de investitii Depozit de deseuri neconform, inchis si ecologizat, Pata Rat Cluj Napoca

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de furnizare doua electropompe submersibile pentru vehicularea apelor uzate menajere si a accesoriilor necesare (panou de protectie si automatizare si senzor de nivel) aferente statiei de pompare ape uzate menajere a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul Reabilitarea structurală și reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flóra” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare a bunurilor achiziționate în cadrul proiectelor „ O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale” - cod PEC 025 și „ Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale ” - cod PET 020, implementate de Consiliul Județean Cluj

- anexa echipamente PEC 025

- anexa echipamente PET 020

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificări

 

ANUNT - Servicii de prelucrare arhivistică a unor unități arhivistice păstrate în arhiva Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificări

 

ANUNT - Servicii de consultanță în achiziții publice - Dotări Spital Urgență Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de elaborare a studiului geotehnic - DJ 161

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționare materiale electrice

- caiet de sarcini

- centralizator Lot 1

- centralizator Lot 2

- formulare

răspuns clarificări Lot 1        Anexa 1

răspuns clarificări Lot 2        Anexa 2

- decizie anulare Lot 2

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționare materiale de întreținere și reparații

- caiet de sarcini

- centralizator Lot 1

- centralizator Lot 2

- formulare

 - Decizie de anulare

 

ANUNT - Furnizare 2 buc. combine frigorifice/congelatoare pentru Consiliul Județean Cluj și pentru instituțiile finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare materiale de protecție ( măști de protecție) pentru prevenirea virusului COVID-19 la Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de prelucrare arhivistica a unor unitati arhivistice pastrate in arhiva Consiliului Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- ERATA - Anunt achizitie directa prelucrare arhivistica

- formulare

- DECIZIE DE ANULARE

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționarea a două seturi de baterii pentru dronă UAV WingtraOne

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de închiriere de autovehicule cu șofer pentru desfășurarea activităților/ serviciilor de transport a echipamentelor electrice depozitate pe amplasamentul obiectivului de investiții "Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I- Edificare Clădiri, Extindere și Modernizare Infrastructură" în locația Sursa de Apă Florești- Captația I (în vecinătatea hipermarketului Cora)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de mentenanță pentru instalația de condiționare a aerului și furnizare aparat aer condiționat

- caiet de sarcini furnizare aparat de aer condiționat

- caiet de sarcini mentenanță aer condiționat

- anexă caiet de sarcini mentenanță aer condiționat

- formulare

- model de contract

 

 

ANUNT - Achizitie directa - Servicii de spalare a automobilelor

- caiet de sarcini

- centralizator spalare automobile

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa agregate de balastieră si ciment pentru preparare beton montare indicatoare

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare Lot 1

- formulare Lot 2

 

ANUNT - Lucrari de reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire a suprafetei de joc la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- formulare

- DECIZIE DE ANULARE

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnică a lucrărilor executate în cadrul obiectivului ”Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj”

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de revizie si reparații grupul de pompare la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare impotriva incendiilor si a altor riscuri, respectiv asigurare de raspundere civila fata de terti pentru stadionul Cluj Arena

- Autorizație de securitate la incendiu

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii unor imobile in conformitate cu O.G. nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Standardele de evaluare a bunurilor, editia 2019, a imobilului - Spitalul Polaris, situat in localitatea Suceagu, comuna Baciu, Judetul Cluj.

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare de echipamente si materiale necesare conform proiectului „Creșterea capacității de intervenție a structurilor specializate pentru efectuarea cercetării la fața locului și pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la nivelul județului Cluj, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2” .

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare servicii de montare a 2 butoane de panica si conectarea centralelor de alarma la un dispecerat de monitorizare si interventie rapida cu o firma de paza pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare materiale de intretinere si reparatii

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare produse de curățenie

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare raclete cu lamele de aspirare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Procedura simplificată - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 - ANUNT ATRIBUIRE SERVICII DE PAZA

 

ANUNT - Servicii de ȋntocmire a Documentațiilor pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor , pentru podurile de pe DJ103G, km 41+241, in localitatea Tureni, peste Paraul Racilor și DJ103J, km 1+556,  in localitatea Sȋncrai , peste Paraul Călata

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționare Servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier din cadrul proiectului Cresterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sala de sport cu baza de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS, cod SMIS 116163

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ-Achiziție directă- Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de șantier în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantina și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS", cod SMIS 114513

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de revizuire a analizelor de risc la securitatea fizică pentru Staţiile de transfer deşeuri Huedin, Gherla şi M. Viteazu şi servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică pentru Depozitul de deşeuri închis şi ecologizat de la Pata Rât Cluj- Napoca

- caiet de sarcini

- model contract

- model formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de verificare a prizelor de pământ și a paratrăznetului pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii medicina muncii

- caiet de sarcini

- anexa caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de verificare a dispozitivelor/supapelor de siguranță: Lot 1 Consiliul Județean Cluj și Lot 2 Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiză tehnică, expertizare tehnică a proiectului de modernizare și reabilitare a DJ 109B

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționarea unui grilaj metalic automatizat pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare servicii de verificare, incarcare stingătoare la Consiliul Județean Cluj

- Anexa centralizator Loturi

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru pentru 3 cazane apă caldă şi staţia de pompare din Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - SERVICII DE MENTENANȚĂ PENTRU SISTEMUL DE PARCARE CU PLATA A STADIONULUI CLUJ ARENA

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de realizare clip-uri animate în format MP4

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare 10 trofee de cristal – însemne cetățean de onoare, gravate personalizat

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară pentru obiectivul finanțat prin proiectul ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”

caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de audit financiar în cadrul proiectului ” Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de consultanță de specialitate pentru contractarea unei finanțări rambursabile

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și a terenurilor din patrimoniul Județului Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Instalație prezentare interactivă pentru proiectul Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Romulus Vuia - Pădurea Hoia

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de cazare și transport la Târgurile Internaționale de Turism din anul 2020

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de mentenanță pentru instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu:

 Lot. 1 - Sediul Consiliului Județean Cluj și Lot. 2 - Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini Lot. 1

- caiet de sarcini Lot. 2

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de mentenanță și întreținere lunară pentru stația de pompare și sistemul de stingere a incendiului cu drencere, sprinklere și hidranți pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de mentenanță pentru instalația de ventilație și desfumare pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de pază, protecție și supravegherea imobilului "Castel Banffy" situat în comuna Bonțida, sat Răscruci, nr. 484, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 - Clarificare

- Anunt rezultat evaluare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- MIV - Regio

 - formulare

 

ANUNT - Servicii de transfer de know-how în vederea organizării concursurilor de soluții la nivelul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de elaborare documentatii tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj/CNAIR pentru amplasarea si executarea de lucrari in zona drumurilor nationale, pentru implementarea obiectivului de investitii "Alimentare cu energie electrica a Statiei de transfer deseuri Huedin, judetul Cluj (bransament electric)" si documentatie tehnica si executie instalatii electrice interioare (utilizare) in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de publicații la presa centrală și locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT -Servicii de pază, protecție și supravegherea amplasamentelor obiectivelor de investiții: Situații de transfer deșeuri Huedin, Gherla și Moihai Viteazu

- caiet de sarcini

- Plan de incadrare in zona Gherla

- Plan de incadrare in zona Huedin

- Plan de incadrare in zona Mihai Viteazu

- Plan Statie transfer Gherla

- Plan Statie transfer Huedin

- Plan Statie transfer Mihai Viteazu

- model contract

- formulare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de telefonie fixa si mobila, internet și televiziune

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul școlii gimnaziale pentru deficienții de auz Kozmutza Flora”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- MIV-REGIO

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Speciale Huedin

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizarea de produse pentru premierea câștigătorilor în cadrul concursului  Mesajul meu antidrog

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tipărire și livrare materiale informative pentru proiectele de prevenire a consumului de droguri în unitățile de învătământ

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificari

 

ANUNT - Servicii de mentenanță pentru ascensoare și platforme pentru persoane cu dizabilități aflate în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziționarea unui automat de plată pentru accesul sportivilor în tribuna a 2-a din incinta Stadionului Cluj Arena

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNȚ - Lucrări de recondiționare a rășinii epoxidice din incinta Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- DECIZIE DE ANULARE

 

ANUNȚ - Achiziționarea de mape de prezentare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziționarea de produse pentru colindători

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie de anulare

 

ANUNȚ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractelor de proiectare și execuție și de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractului de proiectare și execuție a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT- Achiziționare trei boilere pentru preparare apă caldă menajeră la stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanță și revizie pentru sistemul aer condiționat al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de elaborare a unor regulamente ilustrate de urbanism aferente Planurilor urbanistice generale ale comunelor Căianu, Cămărașu, Aiton, Săndulești, Frata, Pălatca, Vultureni, Bonțida, conform prevederilor caietului de sarcini.

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de echipament de atletism pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de plachete personalizate și inscripționate

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractelor de proiectare și execuție și de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractului de proiectare și execuție a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea unui automat de plata pentru accesul sportivilor în tribuna a 2-a din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achizitionarea de distrugatoare de documente

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de lucrări de recondiționare a parchetului din incinta sălilor Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de stâlpi pentru delimitarea zonei pietonale față de carosabil

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea a 300 de carnețele cu bilete valorice înseriate pentru diferite activități

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  CLARIFICARE

 

ANUNT - Furnizare TV, Suport TV și memory stik

- caiet de sarcini 1

- caiet de sarcini 2

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea a 2 microfoane wireless profesionale pentru desfășurarea evenimentelor pe stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achiziționarea de uniforme pentru paza și dotări specifice pazei

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de curățare a jghiaburilor și receptorilor pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achiziționarea a 2 dezumidificatoare profesionale pentru dotarea vestiarelor la tribuna 2 din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Furnizare tunel extensibil automat la standarde UEFA și FIFA pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de evaluare a imobilelor în care se desfășoară activitate medicală și activitate medicală conexă în vederea stabilirii valorii de piață

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare uscătoare de păr hoteliere pentru dotarea vestiarelor TRIBUNEI 2 din incinta stadionului CLUJ ARENA

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Lucrări de reparații pentru vestiarele sălilor de sport de la Tribuna I și Tribuna II ale Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- formularul F3

- antemăsurătoare lucrări de reparații vestiare

 

ANUNȚ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractului de proiectare și execuție a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentației de atribuire aferentă contractelor de proiectare și execuție și de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare 1

 

ANUNȚ - Achiziționare materiale publicitare cu caracter de informare și prevenire a criminalității, în cadrul proiectelor: „Împreună pentru siguranța clujenilor” și „Eficientizarea intervenției polițiștilor în cazurile de violență în familie, înregistrate la nivelul Județului Cluj”

 - caiet de sarcini - ATOP 1

- caiet de sarcini - ATOP 2

- formulare

- clarificare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii pentru întocmirea studiului pedologic și agrochimic - Parc Industrial Tetarom V - Faza P.U.Z.

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnică - Reparații la suprafața de mișcare

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achiziționarea a două pompe de recirculare, a două kit-uri de etanșare mecanică pompe și a două seturi de rulmenți motoare pompe pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate in cadrul proiectului pentru ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționare de servicii- abonament de date GPS prin sistemul național ROMPOS în vederea efectuării măsurătorilor topografice cu aparatura din dotare

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Achiziți directă- Servicii de evaluare a unui imobil- teren în suprafață de 1028 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, imobil care este cuprins parțial în coridorul de expropriere aferent realizării lucrării de utilitate publică - Aeroportul Internațional Cluj-Napoca- Pista de decolare- aterizare- 3500 m

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționarea de servicii de curățare a coșurilor de fum pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de întocmire a documentației tehnice și realizarea unui studiu de inundabilitate în vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru imobilele aflate în localitatea Luna - Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Luna-Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizitionarea de servicii de întocmire a studiului de fundamentare privind infrastructura tehnico-idilitară pentru imobilele aflate în localitatea Luna - Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport de pad-uri si pad-uri pentru mașina de spălare – uscare la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de transfer de know-how în vederea organizării concursurilor de soluții la nivelul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare și montaj echipament UVC pentru sterilizarea aerului la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  CLARIFICARE

 

ANUNT - Achiziționare de accesorii pentru echipamentele foto-video

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire studiu de trafic pentru obiectivul de investiții Centru Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de întocmire studiu istoric pentru obiectivul de investiții Centru Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de auditare, procedurare și implementare a procedurilor specifice pentru stabilirea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Solicitare de expresii de interes pentru selectarea la procedura de negociere fără publicare aferentă contractului de proiectare și execuție în regim de urgență având ca obiect "Consolidare drum județean DJ 109E km 2+600 și Amenajare rută ocolitoare a drumului județean DJ 109E km 2+600"

 

 ANUNȚ- Servicii de expertiză tehnică a proiectului tehnic și a lucrărilor executate în baza acestuia la obiectul de constructie "REPARAȚII LA SUPRAFAȚADE MIȘCARE" aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de consultanță cu privire la analiza juridică a variantei optime de realizare a unui terminal cargo la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

 

ANUNT - Servicii pentru obținerea Autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru depozitele de deseuri neconforme inchise si ecologizate din judetul Cluj – Pata Rât, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla si Huedin

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gadalin – Bontida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Servicii de cazare , masă și transport pentru realizarea unui INFOTRIP în județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii pentru organizare evenimente - activitati de promovare a Judetului Cluj, prin cel mai mare eveniment de promovare a regiunilor si polilor de dezvoltare - Expo Real Munchen, perioada 7-9 octombrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa - Servicii de asistenta tehnica informatica

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa - Furnizare coloane rotative pentru bibliorafturi aferente proiectului ,,JUDETUL CLUJ-SMART TERRITORY,,

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unui imobil-teren in suprafata de 1.028 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, imobil care este cuprins partial in coridorul de expropriere aferent realizarii lucrarii de utilitate publica-Aeroportul International Cluj-Napoca-Pista de decolare-aterizare-3500 m

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- referat de necesitate

ANUNT ANULARE ACHIZIȚIE - Servicii de evaluare a unui imobil - teren în suprafață de 1.028 mp., situat în municipiul Cluj Napoca, imobil care ette cuprins parțial în coridorul de expropriere aferent realizării lucrării de utilitate publică- Aeroportul Înternațional Cluj-Napoca-Pista de decolare-aterizare-3500 m

 

ANUNT - Furnizare aparate foto-video

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servici de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii pentru organizare evenimente

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare mobilier de birou

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita județ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”, Lot 1 - DJ 109 - RĂSCRUCI-BORȘA-VULTURENI - km 0+000 - km 20+786

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare mese pliabile si huse pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu baza de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus"

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare pachet tabletă + liceență + abonament internet

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare si perfectionare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

- anunț de atribuire

 

ANUNT - Servicii de întreținere, reparații și verificări tehnice periodice pentru centralele termice deținute de către Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru pentru 3 cazane apă caldă şi staţia de pompare din Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare de utilaje, scule, dispozitive, saboți pentru aplicare manuală a bicomponentului 2k

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare Lot 1

- formulare Lot 2

 

ANUNT - Furnizare piese de schimb pentru vehicule cu destinatie speciala DADPP

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire a unei expertize tehnice pe DJ 108 C

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționarea de asigurare civilă auto pentru vehiculele achiziționate în 2019 în parcul auto al DADPP Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de expertiză tehnică a proiectului tehnic și a lucrărilor executate în baza acestuia la obiectul de construcție REPARAȚII LA SUPRAFAȚA DE MIȘCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de litere volumetrice pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ la obiectivul de investiții „Pistă de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport în managementul de contracte aferente proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita județ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport în managementul de contract aferente proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare echipament de protecție a muncii pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertizare tehnica, studii geotehnice verificate Af, studii topografice, liste de cantitati DJ172F

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de mobilier de birou pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini - Lot 1 - Scaune

- caiet de sarcini - Lot 2 - Birouri

- model contract - Lot 1

- model contract - Lot 2

- formulare - Lot 1

- formulare - Lot 2

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie suprafete Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Servicii de realizare a unui stand personalizat de informare turistică

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționare Servicii de suport în derularea procedurilor de achiziție pentru proiectarea Spitalului Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziționare de vehicule pentru executarea de lucrări privind siguranța circulației și privind situațiile de urgență de pe drumurile județene: Lot 1- trailer, Lot 2- remorcă

- caiet de sarcini remorcă

- caiet de sarcini trailer

- contract de furnizare Lot 1- trailer

- contract de furnizare Lot 2- remorcă

- formulare Lot 1- trailer

- formulare Lot 2- remorcă

 

ANUNȚ- Achiziționare de materiale de întreținere și reparații pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- anexe caiet de sarcini

- contract de furnizare- lot 1

- contract de furnizare- lot 2

- contract de furnizare- lot 3

- formulare lot 1

- formulare lot 2

- formulare lot 3

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de specialitate constând în studiul privind respectarea principiului investitorului privat prudent COMUNA LUNA și TETAROM V

- caiet de sarcini

- formulare

 - Erata

 

ANUNT - Achiziționarea de lucrări de reparații plăci de granit antiderapant la scările și platformele exterioare ale stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- formulare F3

 

ANUNT - Achizitionarea de lucrări de reparații la platforma Tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- formularul F3

 

ANUNT - Servicii de consultanta si organizare concurs - Centrul Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare a bunurilor - cod PEC 025 și cod PET 020

- caiet de sarcini

- anexa echipamente cod PEC 025

- anexa echipamente cod PET 020

- formulare

 

ANUNT - Furnizare hardware SMS geteway

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de interventie in vederea consolidării instabilității malului stâng al DJ 107 N la km 27+820

- caiet de sarcini

- autorizatie de construire si certificat de urbanism

- raport de expertiza tehnica

- studiu geotehnic

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționare ciment pentru preparare beton montare indicatoare rutiere

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare agregate de balastieră pentru preparare beton montare indicatoare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare piese de schimb și servicii de mentenanță pentru sistemul de control acces cu turnicheți aflați în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa

- formulare

- Clarificare

- Anexa 2- revizuită

 

ANUNT - Achiziționare servicii de mentenanță pentru echipamentul de înștiințare-alarmere publică montat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Avram Iancu Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea de prelate pentru acoperirea scaunelor din zona VIP a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziționare mobiler de birou

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea a 22 de dulapuri metalice pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de revizuire a analizei de risc pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT- Achiziționare lichid de răcire pentru generatoarele de curent din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnica a proiectului tehnic si a lucrarilor executate la obiectul de constructie ,,REPARATII LA SUPRAFATA DE MISCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Produse de curatenie pentru Consiliul Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- anexa 3

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare premii pentru implementarea de măsuri edicative

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare rechizite pentru Consiliul Judetean Cluj si institutiile finantate din bugetul Consiliului Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- anexa 3

- model contract

- formulare

 - CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de mentenanta pentru sistemul de parcare cu plata al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- anexa 1

- anexa 2

 

ANUNT - Servicii de încercări de laborator pentru DJ 107 M

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dronă profesională cu decolare și aterizare verticală pentru cartografiere și topografie

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție și alarmare incendiu al Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achiziționare de yale pentru dotarea vestiarelor tribunei 2 din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare servicii de mentenanță și piese de schimb pentru sistemul de supraveghere video aflat în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnica a proiectului tehnic si a lucrarilor executate la obiectul de constructie ,,REPARATII LA SUPRAFATA DE MISCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de suporturi pentru biciclete pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea unui aparat pentru curațat mocheta pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de înrămare a 20 de tricouri pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanta pentru centrala telefonică

- caiet de sarcini

- formulare

 - CLARIFICARE

- CLARIFICARE 2

 

ANUNT - Servicii de consultanță și organizare concurs internațional de soluții pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de mentenanță 3 loturi- sistem de răcire (chiller) la Consiliul Județean Cluj, 3 aparate de aer condiționat la Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecția Civilă Cluj și 8 aparate de aer condiționat la Centrul Militar Zonal Cluj- Napoca

- caiet de sarcini

- model de contract

- formulare și anexa lot 1

- formulare și anexa lot 2

- formulare și anexa lot 3

 

ANUNȚ- Servicii de mentenanță pentru instalația de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu la sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

-model de contract

-formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNȚ- Servicii de mentenanță și revizie pentru sistemul de ventilare și aer condiționat al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii arhivistice de legătoie documente

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare carduri pentru accesul sportivilor în stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 - CLARIFICARE

 

ANUNT - Furnizare prin închiriere post de transformare aerian pentru functionarea stației stației de osmoza inversa de la depozitul de deșeuri Pata Rât

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Servicii de publicitate și promovare al proiectului JUDEȚUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare pentru Biserica Petrindi și Biserica Cizer

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță/întreținere și autorizare ascensoare aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de medicina muncii pentru salariații din cadrul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanță și verificare pentru sistemul de stingere incendiu al Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de consultanță și organizare concurs internațional de soluții pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de pază, protecție și supraveghere a amplasamentului obiectivului de investiții - Parc Industrial Tetarom

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate si promovare a proiectului - JUDEȚUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziție aspiratoare pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului - Servicii de mentenanță/întreținere și autorizare a celor 3 ascensoare precum și a celor 3 platforme pentru persoane cu dizabilități, aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- ACHIZITIE DIRECTĂ- Servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, televiziune

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

CLARIFICARE

 

ANUNȚ- Furnizare materiale consumabile necesare implementării proiectului Județul Cluj- SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract de furnizare

 

ANUNT - Servicii de asigurare împotriva incendiilor și a altor riscuri pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

- autorizatie

 

ANUNT - Servicii de întocmire a Temei de Proiectare și asigurare asistență tehnică pentru Spital Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziționarea de produse de protocol pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare materiale consumabile necesare implementării proiectului ”JUDEȚUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

Erata

ANULARE ACHIZITIE DIRECTA

 

ANUNT - Servicii de pază la stațiile de transfer Huedin, Gherla și Mihai Viteazu

- caiet de sarcini

  1. Plan de încadrare în zona Huedin

  2. Plan stație transfer Huedin

  3. Plan de încadrare în zona Gherla

  4. Plan stație transfer Gherla

  5. Plan de încadrare în zona Mihai Viteazu

  6. Plan stație transfer Mihai Viteazu

- model contract

- formulare

ANUNT - Servicii de expertiză tehnică - CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificari: CU 607 din 20.06.2018            SSI- vol 1             SSI- vol 2            SSI- vol 3     

 

ANUNT - Servicii de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate și promovare a proiectului JUDEȚUL CLUJ SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

ANULARE ACHIZITIE

 

ANUNT - Servicii de evaluare teren Dezmir

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de analiza și consultanță tehnică CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de informare și publicitate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020 (PNDL)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Servicii de expertiza tehnica a Halelor nr. 1, nr. 5.1 si nr. 5.2, precum si a constructiilor si instalatiilor aferente si adiacente acestora, din perimetrul Zonei Tehnice a Centrului de Management lntegrat al Deseurilor in judetul Cluj, la exigentele Cc si Ci in vederea identificarii unor solutii tehnice viabile pentru mentinerea panourilor sandwich montate de fostul Antreprenor pe fatadele si acoperisul Halei 1 si pe acoperisurile Halelor 5.1 si 5.2

- caiet de sarcini

- model contract

formulare

 

ANUNT - Servicii pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de consultanță CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanță IT

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanță echipamente

- anexa 1 echipamente

- anexa 2 echipamente

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de verificare a prizelor de pamantare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de verificare dispozitive si supape de siguranță

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- anexa

 

ANUNT - Achizitie Licente Tomatis

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare pentru autovehiculele din Parcul auto al CJC

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

- RCA 2019 CJC

- CASCO 2019 CJC

 

ANUNȚ- Servicii de cazare și transport la Târgul Internațional de Turism ITB de la Berlin

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Licente Tomatis

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport pentru televizoare LCD/LED

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUT - Servicii de cazare și transport la Târgul de turism de la Timișoara

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de cazare Târgul de turism de la București

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de cazare și transport la Târgul Internațional de la Chișinău

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125322

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125321

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125320

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125318

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unor imobile din municipiul Cluj-Napoca, str. Mărișel, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de cazare si transport la târgul de turism Madrid

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii spălări auto

- caiet de sarcini

- centralizator spălări 2019

- contract servicii

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Definitivare soluții tehnologice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare și montare turnichet electromecanic la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor din patrimoniul județului Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

CLARIFICĂRI

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului proiectului ,,Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

- caiet de sarcini

- formulare

- Miv-Regio part 1

- Miv-Regio part 2

 - model contract

 

ANUNT - Achiziție de produse pentru colindători

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

 

ANUNT - Abonamente la presa centrală și locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare saboți pentru aplicarea manuală a biocomponentului 2k-2buc.

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare stingătoare portabile P6

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de ȋntocmire a Documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru podul de pe DJ103G, km 41+241, in localitatea Tureni, peste Paraul Racilor

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 9

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 8

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 6

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 4

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu

- caiet de sarcini

- contract servicii

 - formulare

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 7

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 5

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO partea I

- MIV-REGIO partea II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 3

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseu 2

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

 - model contract

 

ANUNT - Servicii de informare și publicitate Traseul 1

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part. I

- MIV-REGIO part. II

- model contract

 

ANUNT - Lucrări de demolare desființare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- DTAC

- F 1

- F 2

- F 3

- PT

- Vizitare amplasament

 

ANUNT - Achiziționarea a 6 uscătoare de păr fixe pentru dotarea vestiarelor tribunei II din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii audit SAMUS 2

- documentatie

 

ANUNT - Servicii de investigare geotehnică CENTRUL EXPOZIȚIONAL + PARK&RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ- Servicii de audit

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de refacere rosturi de dilatare si reparatii la acoperis Cluj Arena

- Caiet de sarcini Lot 1

- Caiet de sarcini Lot 2

- formulare

 

 

ANUNT - Evaluare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizoare 2 generatoare de curent

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii topografice și cadastrale CENTRUL EXPOZIȚIONAL + PARK & RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

 

ANUNȚ- Servicii de investigare geotehnică CENTRU EXPOZIȚIONAL+ PARK& RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Achizitionare servicii de informare și publicitate Pediatrie II

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract servicii publicitate

 

ANUNT- Achiziționare uniforme și dotări specifice pazei la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract furnizare

- model de formulare

 

ANUNT - Servicii de neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Expertizare tehnica covoare asfaltice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu - proiect POCA

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii formare profesională - proiect POCA

 - caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare 6 uscătoare de păr fixe

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Achiziționare carduri de proximitate

-caiet de sarcini

-formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ - Servicii dirigenție șantier Banffy

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

-Raspuns solicitare clarificare 1

 

ANUNT - Furnizare rafturi din lemn tip bibliotecă

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dulapuri pentru vestiare - Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziționare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de colectare, transport și neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Furnizare scule si dispozitive de lucru pentru Consiliul Judetean Cluj

- anexa

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea serviciilor de mentenanta a sistemului de parcare cu plata a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona Municipiului Cluj - Napoca

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare facultativa - CASCO

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare obligatorie RCA

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

- Copie lizibilă Buldoexcavator KOMATSU CJ N 2015

 

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate -Samus 2

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  MIV - partea 1

  MIV - partea 2

  Clarificare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate-Samus 1

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Raspuns clarificare

 

ANUNT - Furnizare si montare centrale termice

 - caiet de sarcini

 - formulare

 

ANUNT achiziție imobil pentru realizarea serviciilor medicale pediatrice în sistem monobloc

Documentatie de atribuire