Ș   

Achiziţii directe

ANUNȚ - Achiziție directă - în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect - Servicii de telefonie fixă și mobilă, internet și televiziune pentru Stadionul Cluj Artena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă - Achiziționarea de servicii și mentenanță pentru instalația de detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendii:

Lot 1: Consiliul Judetean Cluj

Lot 2: Cluj Arena

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare servicii de spălare a automobilelor și servicii similare

- caiet se sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Tocător crengi - 1 buc.

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect ,, Servicii de telefonie fixă și mobilă, internet și televiziune,,

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare fisete metalice pentru Structuta Teritorială pentru probleme speciale Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie de anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii expertizare tehnică a corpurilor de clădire aparținătoare Taberei școlare Leghia în vederea reabilitării și valorificării acestora

- caiet de sarcini

- CF 83252

- CF 83253

- model contract

- formulare

 - Clarificare

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de elaborare documentații suport și asistență tehnică în vederea finalizării procesului de realizare a Planului de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de monitorizare și intervenție rapidă la stadionul Cluj Arena pentru anul 2022

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- ACHIZIȚIE DIRECTĂ- Lucrări de înlocuire tâmplărie lemn existentă la clădirea din str. Al. Vaida Voievod, nr. 55

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Scaune pentru sălile de ședințe ale Consiliului Județean

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Decizie anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de întocmire expertiză tehnică, servicii de proiectare, verificare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, în vederea remedierii pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase pe drumurile județene : DJ161C - km 13+400 în localitatea Corneni și DJ103V - km 8+000 comuna Săvădisla

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționare materiale pentru amenajarea rutieră a intersecției dintre drumurile județene DJ 109 și DJ 109 A în județul Cluj- parapet din plastic de tip New Jersey

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizarea de echipamente şi materiale de protecţie conform proiectului ” CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE A STRUCTURILOR SPECIALIZATE PENTRU EFECTUAREA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ŞI PENTRU ASIGURAREA MĂSURILOR DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI CLUJ, ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-CoV-2”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de pazî, protecție și supravegherea amplasamentului: Depozit de deșeuri neconform închis și ecologizat Cîmpia-Turzii, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- analiza de risc

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare de aparate audio și video de înregistrare și redare cu potențial tehnic de utilizare independent și conectat la aparatura de ședință

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - ACHIZIȚIONAREA UNUI ASPIRATOR INDUSTRIAL ȘI A UNUI ASPIRATOR PROFESIONAL PRAF-LICHIDE PENTRU ZONE ÎNGUSTE ȘI GREU ACCESIBILE

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de pază pentru obiectivul de investiții Parcul Industrial Tetarom IV. Procedură simplificată proprie pentru servicii - Anexa 2

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Contestație

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de pază, protecție și supravegherea amplasamentului: Stație de transfer deșeuri Huedin

- caiet de sarcini

- analiza de risc Huedin

- plan de încadrare în zona Huedin

- plan stație de transfer Huedin

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziția unui soft control acces pentru accesul abonaților la sălile de sport din interiorul tribunei a 2-a stadionului Cluj Arena, inclusiv a materialelor și dispozitivelor necesare funcționării

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare vizită amplasament

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare două pontoane pentru lacurile Tarnița și Fântânele

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de întocmire notă tehnică, estimare cantități și asigurare asistență tehnică din partea unui expert tehnic, pentru intervenție în regim de primă urgență la obiectivul: Refacerea infrastructurii rutiere afectată de fenomene hidrometeorologice a sectorului de drum județean DJ107R km. 47+350 - km 58+650

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizarea de dispozitive de măsurare a temperaturii pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Cluj, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Lucrări de montare covor PVC pentru tribuna II al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de revizie și reparații grupuri de pompare la stadionul Cluj Arena pe anunl 2021

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare servicii de publicitate în cadrul proiectului ,,ÎMPREUNĂ REUȘIM,, inițiat de către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - ACHIZIȚIONAREA UNUI ASPIRATOR INDUSTRIAL ȘI A UNUI ASPIRATOR PROFESIONAL PRAF-LICHIDE PENTRU ZONE ÎNGUSTE ȘI GREU ACCESIBILE

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Decizie anulare

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Construire Instalație de tratare levigat la depozitul închis Pata-Rât și instalație de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Măști de protecție pentru prevenirea COVID - 19

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționare laptop și licență software de proiectare pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționarea de servicii de verificare a documentaţiilor aferente lucrărilor de Consolidare DJ 109 B, km 2+900 – 3+010 din cadrul proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 6 format din sectoare de drum ale DJ 109B și DJ 109D, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de certificare a semnăturii electronice: 34 kit-uri de semnăruri electronice

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de verificare a documentațiilor aferente lucrărilor de investiții din cadrul proiectului "Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Romulus Vuia- pădurea Hoia"

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- anexa la formular oferta

- Răspuns clarificări

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Lucrări de întreținere imobil situat pe strada Fântânele nr. 3, Cluj Napoca

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare servicii de alpinism utilitar la clădirea sediului Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de expertiză tehnică la obiectivul de investiții "Drum de acces la stația de transfer deșeuri Mihai Viteazu, județul Cluj în lungime de 310 m, protejare LES 20 kV în tuburi de protecție la subtraversarea drumului de acces a stației de transfer deșeuri comuna Mihai Viteazu, județul Cluj"

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de curățare a 10 coșuri de fum aferente centralelor termice deținute de către Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Lucrări de reparații la rosturile de dilatare ale stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ - ”EMIȚĂTOARE PENTRU ECHIPAMENTUL UVC DE STERILIZARE A AERULUI, MONTAT ÎN CENTRALA DE TRATARE A AERULUI AFERENTĂ TRIBUNEI II A STADIONULUI CLUJ ARENA

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de elaborare documentații suport și asistență tehnică în vederea finalizării procesului de realizare a Planului de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificări

- Decizie anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de proiectare, completare, reparare și punere în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției - sediul Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de auditare financiară în cadrul proiectului Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare dotări echipamente medicale necesare implementării proiectului - Consolidarea capacității județului Cluj în gestionarea crizei sanitare COVID - 19 - Saltea anti-escară pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj Napoca

- caiet de sarcini

- anexă caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de elaborare documentații suport și asistență tehnică în vederea finalizării procesului de realizare a Planului de Menținere a Calității Aerului pentru județul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie de anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționarea servicii de revizie pentru transformatoarele aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Indicatoare rutiere, stâlpi de susţinere a acestora şi mijloace auxiliare de semnalizare şi de semnalizare a lucrărilor

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare dotări echipamente medicale – SISTEM PENTRU ÎMBĂIEREA PACIENȚILOR CE NU POT FI MOBILIZAȚI

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare echipament de protecție pentru lucrătorii angajați la Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Lucrări de întreținere imobil situat pe strada Grigore Alexandrescu, nr. 5

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de cosit și defrișare vegetație amplasament Victor Babeș- CENTRUL INTEGRAT DE TRANSPLANT

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziționare litere volumetrice luminoase pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract de furnizare

- formulare

- răspuns clarificare

- manual de identitate Consiliul Județean Cluj

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare dotări echipamente medicale – SISTEM PENTRU ÎMBĂIEREA PACIENȚILOR CE NU POT FI MOBILIZAȚI necesare implementării proiectului ”Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID-19”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 - Decizie de anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță și întreținere lunară pentru stația de pompare și sistemul de stingere a incendiului cu drencere, sprinklere și hidranți pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de revizie pentru cele trei grupuri electrogene aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Raspuns clarificare 1

- Răspuns clarificare 2

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de certificare a semnăturii electronice: 112 kit-uri de semnături electronice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare echipament de protecție pentru lucrătorii angajați la Consiliul Județean Cluj - 3 loturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de certificare a semnăturii electronice: 19 certificate digitale calificate și 112 Kit-uri de creare a semnăturii electronice

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare 5 UPS-uri pentru sistemul de sonorizare și 12 UPS-uri pentru echipamentele din rack-urile de date, aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționarea a 20.000 de cartele de proximitate pentru accesul pe stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Serviciile de: - Toaletarea manuală a vegetației de pe Depozitul de deșeuri neconform Pata Rât închis -Curățarea rigolelor, podețelor și canalelor pluviale din incinta depozitului

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de digitizare necesare implementării proiectului Restaurarea Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de certificare energetică la terminarea lucrărilor din cadrul Proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantină și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS, cod SMIS 114513

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziție servicii de mentenanță pentru sistemul de captare și ardere a biogazului și detectorul de gaze de la depozitul de deșeuri neconform PATA RÂT- Cluj-Napoca, închis

- manual de operare

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Achiziție servicii de monitorizare post închidere a depozitului de deșeuri neconform PATA RÂT - Cluj-Napoca, închis

- autorizație Pata Rât

- regulament de funcționare-exploatare și întreținere

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de mentenanță pentru sistemul de control acces cu turnicheți aflat în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție servicii- Servicii de pază, protecție și supravegherea amplasamentului obiectivului de investiții Depozit de deșeuri neconform, închis și ecologizat, Pata Rât Cluj-Napoca - 1 post permanent de pază

- caiet de sarcini

- plan situație

- analiză risc

- contract

- formulare

- clarificare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Furnizare 3 scaune de birou și o jaluzea cu șină verticală

- caiet de sarcini jaluzea

- caiet de sarcini scaune

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de elaborare a unei expertize tehnice pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa 2

- model contract

- model formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de expertiză tehnică pentru lucrările realizateîn cadrul obiectivului de investiții Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de autorizare și lucrări de execuție sistem de containere subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor în incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenantă statie de pompare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- decizie de anulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru instalația de ventilație și desfumare pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziții servicii de reparații și întreținere a utilajelor/autovehiculelor /vehiculelor cu destinație specială, scule și dispozitive mica mecanizare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă pe loturi -

 Lot 1 - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj

 Lot 2 - Servicii de pază pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- model contract

- formulare

- CONTESTAȚII Lot 1 - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj

- CONTESTAȚII Lot 2 - Servicii de pază pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

- DECIZIE CNSC

- CONTESTAȚII Lot 1 și Lot 2

- Decizia CNSC

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță pentru anul 2021 a serviciilor de mentenanță periodică pentru situaia de pompare WILO și hidranți interiori la Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- centralizatori ofertă

- contract servicii

- model formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Lucrări de reparații la fațada tribunei I al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa - caiet de sarcini - Fișa Tehnică

- anexa - caiet de sarcini - Formularul F3

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii asigurare biserici

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziție materiale de întreținere și reparații pentru Consiliul Județean Cluj

- Anexa 1 Lot 1,2,3

- Anexa 2 Lot 4,5,6

- Caiet de sarcini + Anexe

- model contract

- model formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de mentenanță și revizie pentru sistemul de climatizare al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de analiză de risc la securitatea fizică pentru sediul Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ- Achiziție directă- Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca- cod SMIS 121035

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de curățare a jgheaburilor și a receptorilor de ape pluviale pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Servicii de asigurare a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului - O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale - cod PEC 025 și - Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale - cod PET 020, implementate de Consiliul Județean Cluj

- anexă echipamente - cod PEC 025

- anexă echipamente - cod PET 020

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificări

                   - anexa clarificare - Informatii PEC025

                   - anexa clarificare - Informatii PET020

                   - anexa clarificare - Tabel echipamente PEC025

                   - anexa clarificare - Tabel echipamente PET020

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare de materiale igienico- sanitare pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare produse de protocol pentru Consiliul Județean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Achiziționare casă de marcat fiscalizată cu sertar de bani pentru accesul pe stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Serviciu arhivistic de legătorie a documentelor create/deținute la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj

- caiet de sarcini

- documente anexate serviciu arhivistic

- formulare

 

ANUNȚ - Achiziție directă - Furnizare de piese consumabile și montarea acestora pentru mașina de spălat și aspirat aflată în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă pentru echipamentele de aer vcondţonat momtate în spaţiile deţinute/administrate de Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Achizţonare materiale de protecţie pentru prevenirea COVID - 19 - 6 loturi

- caiet de sarcini

- model contract

- model formulare

- Clarificare Lot 1 si Lot 4

- Clarificare Lot 2 si Lot 5

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Achizţonarea de servicii de verificare a prizelor de pământ şi a paratrăsnetului pentru:

Lot 1: Consiliul Judeţean Cluj

Lot 2: Cluj Arena

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Produse curaţenie

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Servicii de auditare financiară pentru obiectivul finanţat prin proiectul - Creşterea eficienţei energetice la clădirile şecţiei Pediatrie II, corpurile C1 şi C2 din cadrul Spitalului Clinic de urgenţă pentru Copii Cluj Napoca -

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă pentru staţia de pompare WILO şi hidranţi interiori la Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- centralizator ofertă pompă

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Furnizare rechizite:

- Lot 1: Consiliul Judeţean Cluj

- Lot 2: Cluj Arena

- Lot 3: Centrul Militar Zonal Cluj

- Lot 4: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- caiet de sarcini Lot 3

- caiet de sarcini Lot 4

- model contract

- formulare

- Raspuns solicitare de clarificare inainte de deschidere

 

ANUNŢ- Servicii de verificare a documentaţiilor aferente lucrărilor de investţi din cadrul proiectului Modernizare drumuri judeţene şi/sau poduri aflate pe drumurile judeţene din Judeţul Cluj: DJ 182E Pod km 6+053, Chiuieşti; DJ 107 R Pod km 17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555 (peste Valea Salcă), Jichişu; DJ 103L Pod km 0+000, Mănăstireni; DJ161 Pod km 30+977, Pîglişa

- caiet de sarcini

- model contract

- model formulare

 

ANUNŢ- Servicii de supervizare a lucrărilor aferente contractului de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul: Extinderea şi modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii, cod SMIS 123738

- caiet de sarcini

- anexă grafic de lucrări

- model contract

- model de formulare

- link documentaţie

 

ANUNŢ- Servicii de asigurare împotriva incendiilor şi a altor riscuri, respectiv asigurare de răspundere civilă faţă de terţi pentru stadionul Cluj Arena

- autorizaţie de securitate incendiu

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ - Servicii de verificare, încărcare şi reparare stingătoare de incendiu la Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie de Servicii de pază pentru sediul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie 945

- Decizie de anulare a procedurii

 

ANUNŢ - Achizţe directă - Servicii de medicina muncii pentru salariaţii din cadrul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitie direct - Servicii de supervizare a lucrarilor aferente contractului de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul ” Extinderea şi modernizarea Ambulatorului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii”

- caiet de sarcini

- link documente

- model contract

- model formulare

- Răspuns solicitare de clarificare

- anexa grafic de lucrari

- Decizie de anulare

 

 ANUNT - Servicii de paza, protectie si supraveghere a amplasamentului obiectivului de investitii - DEPOZIT DE DESEURI NECONFORM, ÎNCHIS ŞI ECOLOGIZAT CÂMPIA TURZII

- caiet de sarcini

- analiza de risc

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă pentru anul 2021 a serviciilor de mentenanţă periodică pentru staţia de pompare WILO şi hidranţi interiori la Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Achizţonare stingătoare de incendiu pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de verificare a dispozitivelor/supapelor de siguranţă

Lot 1. Consiliul Judeţean Cluj

Lot 2. Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă pentru Microsoft 365

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Achizţonarea de servicii de mentenanţă pentru instalaţia de ventilaţie şi desfumare pentru stadionul Cluj Arena

- anexa - lista piese de schimb

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă -

Servicii de Monitorizare şi urmărire în timp a investţei Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie

- caiet de sarcini

- contract servicii

- proiect de monitorizare

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie publică -

  Servicii de mentenanţă pentru echipamente de înştiinţare -alarmare publică montate la ISU Avram Iancu Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Materiale de protecţie pentru prevenirea COVID - 19 ( măşti, dezinfectant, mănuşi) la Consiliul Judeţean Cluj - 2 loturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Clarificare

 

 ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă pentru Microsoft 365

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de reparare, întreţinere şi verificări tehnice periodice pentru centralele termice deţinete de Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Tăiere arbori, în regim de urgenţă, din zona de siguranţă a drumului judeţean 109A, km 23+000

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de spalare a automobilelor

- caiet de sarcini

- centralizator spălări maşini

- formulare

 

ANUNŢ - Achiziţie directă - Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului Extinderea şi modernizarea Ambulatorului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii

caiet de sarcini

- FISA Factori evaluare

- link documentaţie

- model contract

- model formulare

- Clarificare

 - Decizie anulare

 

ANUNT - Achiziţíe directă - Achizţonarea de servicii de întocmire analize de risc la securitatea fizică pentru depozitele de deşeuri închise şi ecologizate de la Câmpia Turzii şi Dej

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţíonarea de servicii de întocmire analiză de risc la securitatea fizică pentru obiectivul de investţi PARC INDUSTRIAL TETAROM IV

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă şi montare camere de supraveghere la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa Mentenantă

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Achizţonarea de servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura contrucţiilor şi a terenurilor din patrimoniul Judeţului Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de mentenenţă şi montare camere de supraveghere la stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa

- formulare

- decizie anulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - Furnizarea de publicaţii la presa centrală şi locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţii servicii - Servicii de pază, protecţie şi supravegherea amplasamentului obiectivului de investţi depozit de Deşeuri neconform, închis şi ecologizat, Pata-Rât Cluj Napoca - 1 post permanent de pază

- contact servicii

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

- Anunţ de atribuire

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de mentenanţă pentru sistemul de captare şi ardere a biogazului şi detectorul de gaze de la depozitul de deşeuri neconform Pata Rât-Cluj Napoca, închis

- caiet de sarcini

- model contract

- Manual de operare

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directă - Servicii de analiza şi suport tehnic în digitalizarea monitorizării operării Centrului de Management integrat al Deşeurilor

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţie directă - privind achizţonarea Serviciilor de mentenanţă şi revizie pentru sistemul de climatizare şi ventilare al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Anunt anulare achizţe

 

ANUNT - Achiziţie directă - Servicii de elaborare a unor regulamente ilustrate de Urbanism aferente planurilor urbanistice generale pentru 18 comune din judeţul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă a unei firme de pază pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă privind achizţonarea serviciilor de mentenanţă/ întreţinere şi autorizare a celor 3 ascensoare precum şi a celor 3 platforme pentru persoane cu dizabilităţi, aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de pază, protecţie şi supraveghere a amplasamentului obiectivului de investţi - Parc industrial Tetarom IV

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare suprafeţe cu substanţe omologate pentru spaţiile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Achizţonare emiţătoare pentru echipamentul UVC de sterilizare a aerului, montat în centrala de tratare a aerului aferentă tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de mentenanţă şi întreţinere lunară pentru staţia de pompare şi sistemul de stingere a incendiului cu drencere, sprinklere şi hidranţi pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - în vederea atribuirii contractului de achizţe publică având ca obiect „ Servicii de telefonie fixă şi mobilă, internet şi televiziune”

- caiet de sarcini

- centralizator oferta telefoniecaiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de elaborare standard local CAD pentru documentaţii de urbanism şi transpunere documemtaţii de urbanism în formatul standardizat

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Achizţonarea de servicii de mentenanţă pentru instalaţia de ventilaţie şi desfumare pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie de anulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de mentenanţă pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu:

Lot 1 Sediul Consiliului Judeţean Cluj şi Lot 2 Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare

- CLARIFICARE

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de mentenanţă pentru 3 cazane de apă caldă şi staţie de pompare aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de mentenanţă a sistemului de acces auto cu plată a Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe directă - Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul” Creşterea eficienţei energetice la clădirile Secţiei Pediatrie II, Corpurile C1 şi C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, cod SMIS 115794

caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire Proiect de monitorizare a construcţiilor aflate în zona adiacentă obiectivului de investţi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă - Achizţonare accesorii specializate destinate echipării utilajelor existente pentru executarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- caiet de sarcini Lot 3

- contract de furnizare

- formulare

- răspuns solicitare clarificări Lot 1

 

ANUNŢ - Servicii de consultanţă de specialitate pentru evaluare asupra economicităţii, eficienţei şi eficacităţii cu care Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a Copilului Cluj utilizează resursele publice pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cu formularea de propuneri de eficientizare a activităţii entităţii publice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru lucrările din cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Speciale- Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată" cod SMIS 116164 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

- caiet de sarcini

- contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare suprafeţe cu substanţe omologate pentru spaţiile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Furnizare şi montare sisteme de control acces şi sistem antiefracţíe

 Lot 1 - Sediul Centrului Militar Zonal Cluj

 Lot 2 - Sediul Structurii Teritoriale pentru probleme speciale Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea a 75.000 bilete ( tichete ) pentru accesul autoturismelor in parcarea subterană din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarifiare

 

ANUNT - Furnizare coloană rotativă pentru bibliorafturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare un transpalet manual şi două cărucioare pentru transport marfă

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitíonarea a 15.000 de cartele de proximitate pentru accesul pe Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier in cadrul proiectului Construirea sediului Centrului Şcolar pentru Educaţie Inclusiva

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Furnizare 4 buc. pulverizatoare universale cu funcţie de împrăştiere, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de întreţinere şi intervenţie pe drumurile judeţene

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Furnizarea unui transpalet manual (liza) şi două cărucioare pentru transport marfă

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

- DECIZIE ANULARE

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Furnizarea a 50 mp de bannere publicitare pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonarea de lucrări de amenajare peisagistică vegetală zona Parcului Etnografic Romulus Vuia- Pădurea Hoia- TETAROM BARIERA VEGETALA SUD- ESTICĂ A AREALULUI NATURAL HOIA

- cerinţe minimale şi factori de evaluare

- model contract

- formulare

- formulare F1, F2, F3

- documentaţie tehnică si răspuns la clarificări

 

 

ANUNŢ- Servicii de formare profesională în domeniul monitorizării operării celulei 1 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

- ANUNT ATRIBUIRE

 

ANUNŢ- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier în cadrul proiectului "Construirea Sediului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă", cod SMIS 121033

- caiet de sarcini

- model contract supervizare

- formulare

- CLARIFICARE

- model contract supervizare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achizitionarea de servicii de elaborare a studiului de evaluare a structurii Spuitalului Clinic de Urgenţă pentru copii Cluj Napoca pentru investţa Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ACIZITIE DIRECTA - Servicii de audit financiar in cadrul proiectului : CONSOLIDAREA CAPACITATII JUDETULUI CLUJ IN GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19

- ANUNT

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare coloane rotative pentru bibliorafturi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului "Consolidarea capacităţii judeţului Cluj în gestionarea crizei sanitare COVID-19"

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare servicii de alpinism utilitar

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare suprafeţe cu substanţe omologate pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizţonarea de lucrări de reparaţii la platforma Tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

 - anexa

 - formulare

 

ANUNT - Achizţonare PACHET GRAFICE IDENTITATE - CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ - MANUAL DE IDENTITATE INSTITUŢIONALĂ

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţíonarea de servicii de curăţare a coşurilor de fum pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achiziţonarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Cluj-Napoca - pentru terenul destinat obiectivului de investţi Spitalul Pedriatic Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de verificare a proiectului de către verificatori tehnic atestat TETAROM 5

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de reparare, întreţinere şi verificări tehnice periodice pentru centralele termice deţinute de Consiliul Judeţean Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNŢ- Achizţonarea de servicii de elaborare studiu de mobilitate pentru obiectivul de investţi Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNŢ- Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul "Dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID- 19"

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNŢ- Servicii de audit financiar pentru proiectul "Dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca în contextul pandemiei COVID- 19"

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNŢ- Achizţonare de servicii de elaborare a unui proiect de amenajare peisagistică vegetală zona Parcului Etnografic "Romulus Vuia" - Pădurea Hoia- Tetarom

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tipărire şi livrare vouchere de vacanţă

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare de servicii de elaborare studiu dendrologic pentru terenul destinat obiectivului de investitii SPITALUL PEDIATRIC MONOBLOC CLUJ

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea de echipamente individuale de protectie a muncii pentru Consiliul Judetean Cluj - 3 loturi-

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonarea de servicii de întocmire a documentaţiilor topografice şi cadastrale pentru imobilele aflate în municipiul Cluj-Napoca- pentru terenul destinat obiectivului de investţi Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Cluj-Napoca - pentru terenul destinat obiectivului de investţi Spitalul Pediatric Monobloc Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- decizie de ANULARE

 

ANUNT - Achizitie directă - Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul "Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Lucrări de reparaţii la alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de încălzire a suprafeţei de joc la Stadionul Cluj Arena

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- F3 lista cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

- FT 1

- FT 2

- FT 3

- FT 4

- CLARIFICARE

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonarea de produse de protocol pentru Consiliul Judeţean Cluj

      

 

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă, inclusiv pornire/reglare pentru sistemul de captare şi ardere a biogazului şi detectorul de gaze de la depozitul de deşeuri neconform PATA RÂT - CLUJ - NAPOCA, închis

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- manual de operare

- formulare

- anunţ de atribuire

 

ANUNT - Furnizare 400 de scaune şi 800 de conexpanduri ( pentru prinderea acestora) la Stadionul Cluj Arena

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de mentenanţă, inclusiv pornire/reglare pentru sistemul de captare şi ardere a biogazului şi detectorul de gaze de la depozitul de deşeuri neconform PATA RÂT- CLUJ- NAPOCA, închis

      

 

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

- manual de operare

 

ANUNT - Furnizare măşti de protecţie pentru prevenirea virusului COVID-19

      

 

- caiet de sarcini

- formulare

 - Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru echipamente de înştiinţare-alarmare publică  montate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

      

 

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Lucrari de reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire la Cluj Arena

      

 

- caiet de sarcini

- F 3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- formulare

- FT 1

- FT 2

- FT 3

- FT 4

 - Clarificare

 - Decizie de anulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă - Servicii de asigurare împotriva disparţei/ distrugerii totale sau parţiale, în caz de dezastre naturale, vandalism, incendii, inundaţii şi alte evenimente asemănătoare pentru facilităţile construite/ modernizate/ extinse/ restaurate în cadrul proiectului PA16/RO12- LP7/18.12.2014, respectiv Biserica Petrindu şi Biserica Cizer

- caiet de sarcini

- formulare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de paza, protectie si supravegherea amplasamentului obiectivului de investitii Depozit de deseuri neconform, inchis si ecologizat, Pata Rat Cluj Napoca

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de furnizare doua electropompe submersibile pentru vehicularea apelor uzate menajere si a accesoriilor necesare (panou de protectie si automatizare si senzor de nivel) aferente statiei de pompare ape uzate menajere a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier pentru proiectul Reabilitarea structurală şi reamenajare arhitecturală pentru clădirea de ateliere la Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare a bunurilor achizţonate în cadrul proiectelor „ O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale” - cod PEC 025 şi „ Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale ” - cod PET 020, implementate de Consiliul Judeţean Cluj

- anexa echipamente PEC 025

- anexa echipamente PET 020

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificări

 

ANUNT - Servicii de prelucrare arhivistică a unor unităţi arhivistice păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificări

 

ANUNT - Servicii de consultanţă în achizţi publice - Dotări Spital Urgenţă Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de elaborare a studiului geotehnic - DJ 161

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonare materiale electrice

- caiet de sarcini

- centralizator Lot 1

- centralizator Lot 2

- formulare

răspuns clarificări Lot 1        Anexa 1

răspuns clarificări Lot 2        Anexa 2

- decizie anulare Lot 2

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonare materiale de întreţinere şi reparaţii

- caiet de sarcini

- centralizator Lot 1

- centralizator Lot 2

- formulare

 - Decizie de anulare

 

ANUNT - Furnizare 2 buc. combine frigorifice/congelatoare pentru Consiliul Judeţean Cluj şi pentru instituţiile finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare materiale de protecţie ( măşti de protecţie) pentru prevenirea virusului COVID-19 la Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de prelucrare arhivistica a unor unitati arhivistice pastrate in arhiva Consiliului Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- ERATA - Anunt achizitie directa prelucrare arhivistica

- formulare

- DECIZIE DE ANULARE

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonarea a două seturi de baterii pentru dronă UAV WingtraOne

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de închiriere de autovehicule cu şofer pentru desfăşurarea activităţilor/ serviciilor de transport a echipamentelor electrice depozitate pe amplasamentul obiectivului de investţi "Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I- Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură" în locaţia Sursa de Apă Floreşti- Captaţia I (în vecinătatea hipermarketului Cora)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de mentenanţă pentru instalaţia de condţonare a aerului şi furnizare aparat aer condţonat

- caiet de sarcini furnizare aparat de aer condţonat

- caiet de sarcini mentenanţă aer condţonat

- anexă caiet de sarcini mentenanţă aer condţonat

- formulare

- model de contract

 

 

ANUNT - Achizitie directa - Servicii de spalare a automobilelor

- caiet de sarcini

- centralizator spalare automobile

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa agregate de balastieră si ciment pentru preparare beton montare indicatoare

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare Lot 1

- formulare Lot 2

 

ANUNT - Lucrari de reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incalzire a suprafetei de joc la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- formulare

- DECIZIE DE ANULARE

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnică a lucrărilor executate în cadrul obiectivului ”Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene din judeţul Cluj”

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de revizie si reparaţii grupul de pompare la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare impotriva incendiilor si a altor riscuri, respectiv asigurare de raspundere civila fata de terti pentru stadionul Cluj Arena

- Autorizaţie de securitate la incendiu

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii unor imobile in conformitate cu O.G. nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Standardele de evaluare a bunurilor, editia 2019, a imobilului - Spitalul Polaris, situat in localitatea Suceagu, comuna Baciu, Judetul Cluj.

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare de echipamente si materiale necesare conform proiectului „Creşterea capacităţii de intervenţie a structurilor specializate pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului Cluj, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2” .

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare servicii de montare a 2 butoane de panica si conectarea centralelor de alarma la un dispecerat de monitorizare si interventie rapida cu o firma de paza pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare materiale de intretinere si reparatii

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare produse de curăţenie

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare raclete cu lamele de aspirare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Procedura simplificată - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 - ANUNT ATRIBUIRE SERVICII DE PAZA

 

ANUNT - Servicii de È‹ntocmire a Documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor , pentru podurile de pe DJ103G, km 41+241, in localitatea Tureni, peste Paraul Racilor şi DJ103J, km 1+556,  in localitatea SÈ‹ncrai , peste Paraul Călata

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Achizţonare Servicii de tipărire şi de livrare vouchere de vacanţă

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier din cadrul proiectului Cresterea eficienţei energetice a clădirilor şcoală, atelier şi sala de sport cu baza de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS, cod SMIS 116163

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ-Achizţe directă- Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de şantier în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor cantina şi internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS", cod SMIS 114513

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţe directă- Servicii de revizuire a analizelor de risc la securitatea fizică pentru Staţiile de transfer deşeuri Huedin, Gherla şi M. Viteazu şi servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică pentru Depozitul de deşeuri închis şi ecologizat de la Pata Rât Cluj- Napoca

- caiet de sarcini

- model contract

- model formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de verificare a prizelor de pământ şi a paratrăznetului pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii medicina muncii

- caiet de sarcini

- anexa caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de verificare a dispozitivelor/supapelor de siguranţă: Lot 1 Consiliul Judeţean Cluj şi Lot 2 Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiză tehnică, expertizare tehnică a proiectului de modernizare şi reabilitare a DJ 109B

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizţonarea unui grilaj metalic automatizat pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionare servicii de verificare, incarcare stingătoare la Consiliul Judeţean Cluj

- Anexa centralizator Loturi

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru pentru 3 cazane apă caldă şi staţia de pompare din Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - SERVICII DE MENTENANŢĂ PENTRU SISTEMUL DE PARCARE CU PLATA A STADIONULUI CLUJ ARENA

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de realizare clip-uri animate în format MP4

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare 10 trofee de cristal – însemne cetăţean de onoare, gravate personalizat

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară pentru obiectivul finanţat prin proiectul ”Construirea Sediului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă”

caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de audit financiar în cadrul proiectului ” Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale Speciale Huedin”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de consultanţă de specialitate pentru contractarea unei finanţări rambursabile

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcţiilor şi a terenurilor din patrimoniul Judeţului Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Instalaţie prezentare interactivă pentru proiectul Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Romulus Vuia - Pădurea Hoia

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de cazare şi transport la Târgurile Internaţionale de Turism din anul 2020

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de mentenanţă pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu:

 Lot. 1 - Sediul Consiliului Judeţean Cluj şi Lot. 2 - Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini Lot. 1

- caiet de sarcini Lot. 2

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de mentenanţă şi întreţinere lunară pentru staţia de pompare şi sistemul de stingere a incendiului cu drencere, sprinklere şi hidranţi pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de mentenanţă pentru instalaţia de ventilaţie şi desfumare pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de pază, protecţie şi supravegherea imobilului "Castel Banffy" situat în comuna Bonţida, sat Răscruci, nr. 484, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 - Clarificare

- Anunt rezultat evaluare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul ”Construirea Sediului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- MIV - Regio

 - formulare

 

ANUNT - Servicii de transfer de know-how în vederea organizării concursurilor de soluţii la nivelul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de elaborare documentatii tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj/CNAIR pentru amplasarea si executarea de lucrari in zona drumurilor nationale, pentru implementarea obiectivului de investitii "Alimentare cu energie electrica a Statiei de transfer deseuri Huedin, judetul Cluj (bransament electric)" si documentatie tehnica si executie instalatii electrice interioare (utilizare) in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de publicaţii la presa centrală şi locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT -Servicii de pază, protecţie şi supravegherea amplasamentelor obiectivelor de investţi: Situaţii de transfer deşeuri Huedin, Gherla şi Moihai Viteazu

- caiet de sarcini

- Plan de incadrare in zona Gherla

- Plan de incadrare in zona Huedin

- Plan de incadrare in zona Mihai Viteazu

- Plan Statie transfer Gherla

- Plan Statie transfer Huedin

- Plan Statie transfer Mihai Viteazu

- model contract

- formulare

- Anunt de atribuire

 

ANUNT - Servicii de telefonie fixa si mobila, internet şi televiziune

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirii atelierelor din cadrul şcolii gimnaziale pentru deficienţii de auz Kozmutza Flora”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- MIV-REGIO

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul Reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Speciale Huedin

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizarea de produse pentru premierea câştigătorilor în cadrul concursului  Mesajul meu antidrog

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tipărire şi livrare materiale informative pentru proiectele de prevenire a consumului de droguri în unităţile de învătământ

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificari

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru ascensoare şi platforme pentru persoane cu dizabilităţi aflate în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNŢ - Achizţonarea unui automat de plată pentru accesul sportivilor în tribuna a 2-a din incinta Stadionului Cluj Arena

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNŢ - Lucrări de recondţonare a răşinii epoxidice din incinta Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- DECIZIE DE ANULARE

 

ANUNŢ - Achizţonarea de mape de prezentare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ - Achizţonarea de produse pentru colindători

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie de anulare

 

ANUNŢ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă contractelor de proiectare şi execuţie şi de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă contractului de proiectare şi execuţie a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT- Achizţonare trei boilere pentru preparare apă caldă menajeră la stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanţă şi revizie pentru sistemul aer condţonat al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de elaborare a unor regulamente ilustrate de urbanism aferente Planurilor urbanistice generale ale comunelor Căianu, Cămăraşu, Aiton, Sănduleşti, Frata, Pălatca, Vultureni, Bonţida, conform prevederilor caietului de sarcini.

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de echipament de atletism pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de plachete personalizate şi inscripţionate

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă contractelor de proiectare şi execuţie şi de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă contractului de proiectare şi execuţie a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea unui automat de plata pentru accesul sportivilor în tribuna a 2-a din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achizitionarea de distrugatoare de documente

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de lucrări de recondţonare a parchetului din incinta sălilor Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de stâlpi pentru delimitarea zonei pietonale faţă de carosabil

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea a 300 de carneţele cu bilete valorice înseriate pentru diferite activităţi

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  CLARIFICARE

 

ANUNT - Furnizare TV, Suport TV şi memory stik

- caiet de sarcini 1

- caiet de sarcini 2

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea a 2 microfoane wireless profesionale pentru desfăşurarea evenimentelor pe stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achizţonarea de uniforme pentru paza şi dotări specifice pazei

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de curăţare a jghiaburilor şi receptorilor pentru Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achizţonarea a 2 dezumidificatoare profesionale pentru dotarea vestiarelor la tribuna 2 din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Furnizare tunel extensibil automat la standarde UEFA şi FIFA pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare servicii de evaluare a imobilelor în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă în vederea stabilirii valorii de piaţă

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare uscătoare de păr hoteliere pentru dotarea vestiarelor TRIBUNEI 2 din incinta stadionului CLUJ ARENA

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ - Lucrări de reparaţii pentru vestiarele sălilor de sport de la Tribuna I şi Tribuna II ale Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- formularul F3

- antemăsurătoare lucrări de reparaţii vestiare

 

ANUNŢ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă contractului de proiectare şi execuţie a Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ - Servicii de suport tehnic în elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă contractelor de proiectare şi execuţie şi de dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare 1

 

ANUNŢ - Achizţonare materiale publicitare cu caracter de informare şi prevenire a criminalităţii, în cadrul proiectelor: „Împreună pentru siguranţa clujenilor” şi „Eficientizarea intervenţiei polţştilor în cazurile de violenţă în familie, înregistrate la nivelul Judeţului Cluj”

 - caiet de sarcini - ATOP 1

- caiet de sarcini - ATOP 2

- formulare

- clarificare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii pentru întocmirea studiului pedologic şi agrochimic - Parc Industrial Tetarom V - Faza P.U.Z.

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnică - Reparaţii la suprafaţa de mişcare

- caiet de sarcini

- formulare

- Decizie anulare

 

ANUNT - Achizţonarea a două pompe de recirculare, a două kit-uri de etanşare mecanică pompe şi a două seturi de rulmenţi motoare pompe pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate in cadrul proiectului pentru ”Extinderea şi modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţonare de servicii- abonament de date GPS prin sistemul naţional ROMPOS în vederea efectuării măsurătorilor topografice cu aparatura din dotare

- formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ- Achizţ directă- Servicii de evaluare a unui imobil- teren în suprafaţă de 1028 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, imobil care este cuprins parţial în coridorul de expropriere aferent realizării lucrării de utilitate publică - Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca- Pista de decolare- aterizare- 3500 m

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţonarea de servicii de curăţare a coşurilor de fum pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de întocmire a documentaţiei tehnice şi realizarea unui studiu de inundabilitate în vederea obţinerii avizului de gospodărire a apelor pentru imobilele aflate în localitatea Luna - Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de servicii de investigare geotehnică a terenurilor de fundare pentru imobilele aflate în localitatea Luna-Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizitionarea de servicii de întocmire a studiului de fundamentare privind infrastructura tehnico-idilitară pentru imobilele aflate în localitatea Luna - Parc Industrial Tetarom V

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport de pad-uri si pad-uri pentru maşina de spălare – uscare la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de transfer de know-how în vederea organizării concursurilor de soluţii la nivelul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare şi montaj echipament UVC pentru sterilizarea aerului la Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  CLARIFICARE

 

ANUNT - Achizţonare de accesorii pentru echipamentele foto-video

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire studiu de trafic pentru obiectivul de investţi Centru Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de întocmire studiu istoric pentru obiectivul de investţi Centru Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de auditare, procedurare şi implementare a procedurilor specifice pentru stabilirea conformităţii cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Solicitare de expresii de interes pentru selectarea la procedura de negociere fără publicare aferentă contractului de proiectare şi execuţie în regim de urgenţă având ca obiect "Consolidare drum judeţean DJ 109E km 2+600 şi Amenajare rută ocolitoare a drumului judeţean DJ 109E km 2+600"

 

 ANUNŢ- Servicii de expertiză tehnică a proiectului tehnic şi a lucrărilor executate în baza acestuia la obiectul de constructie "REPARAŢII LA SUPRAFAŢADE MIŞCARE" aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de consultanţă cu privire la analiza juridică a variantei optime de realizare a unui terminal cargo la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

 

ANUNT - Servicii pentru obţinerea Autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru depozitele de deseuri neconforme inchise si ecologizate din judetul Cluj – Pata Rât, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla si Huedin

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate pentru obiectivul finantat prin proiectul „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersectia DN 16)- Gadalin – Bontida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Servicii de cazare , masă şi transport pentru realizarea unui INFOTRIP în judeţul Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii pentru organizare evenimente - activitati de promovare a Judetului Cluj, prin cel mai mare eveniment de promovare a regiunilor si polilor de dezvoltare - Expo Real Munchen, perioada 7-9 octombrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa - Servicii de asistenta tehnica informatica

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitie directa - Furnizare coloane rotative pentru bibliorafturi aferente proiectului ,,JUDETUL CLUJ-SMART TERRITORY,,

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unui imobil-teren in suprafata de 1.028 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, imobil care este cuprins partial in coridorul de expropriere aferent realizarii lucrarii de utilitate publica-Aeroportul International Cluj-Napoca-Pista de decolare-aterizare-3500 m

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- referat de necesitate

ANUNT ANULARE ACHIZIŢIE - Servicii de evaluare a unui imobil - teren în suprafaţă de 1.028 mp., situat în municipiul Cluj Napoca, imobil care ette cuprins parţial în coridorul de expropriere aferent realizării lucrării de utilitate publică- Aeroportul Înternaţional Cluj-Napoca-Pista de decolare-aterizare-3500 m

 

ANUNT - Furnizare aparate foto-video

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servici de verificare a documentaţiilor aferente lucrărilor de investţi din cadrul proiectului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată”

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii pentru organizare evenimente

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare mobilier de birou

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriţei, prin modernizarea şi reabilitarea DJ 109 (intersecţie DN1C – limita judeţ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”, Lot 1 - DJ 109 - RĂSCRUCI-BORŞA-VULTURENI - km 0+000 - km 20+786

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare mese pliabile si huse pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de verificare a documentaţiilor aferente lucrărilor de investţi din cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirilor şcoală, atelier şi sală de sport cu baza de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus"

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare pachet tabletă + liceenţă + abonament internet

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare si perfectionare profesionala pentru functionarii publici si personalul contractual

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

- anunţ de atribuire

 

ANUNT - Servicii de întreţinere, reparaţii şi verificări tehnice periodice pentru centralele termice deţinute de către Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru pentru 3 cazane apă caldă şi staţia de pompare din Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare de utilaje, scule, dispozitive, saboţi pentru aplicare manuală a bicomponentului 2k

- caiet de sarcini Lot 1

- caiet de sarcini Lot 2

- formulare Lot 1

- formulare Lot 2

 

ANUNT - Furnizare piese de schimb pentru vehicule cu destinatie speciala DADPP

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de întocmire a unei expertize tehnice pe DJ 108 C

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizţonarea de asigurare civilă auto pentru vehiculele achizţonate în 2019 în parcul auto al DADPP Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de expertiză tehnică a proiectului tehnic şi a lucrărilor executate în baza acestuia la obiectul de construcţie REPARAŢII LA SUPRAFAŢA DE MIŞCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de litere volumetrice pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ la obiectivul de investţi „Pistă de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I şi suprafeţe de mişcare aferente

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport în managementul de contracte aferente proiectului ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriţei, prin modernizarea şi reabilitarea DJ 109 (intersecţie DN1C – limita judeţ Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de suport în managementul de contract aferente proiectului ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriţei, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) si DJ 161 (intersecţia DN 16)- Gădălin – Bonţida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare echipament de protecţie a muncii pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertizare tehnica, studii geotehnice verificate Af, studii topografice, liste de cantitati DJ172F

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de mobilier de birou pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini - Lot 1 - Scaune

- caiet de sarcini - Lot 2 - Birouri

- model contract - Lot 1

- model contract - Lot 2

- formulare - Lot 1

- formulare - Lot 2

 

ANUNT - Servicii de auditare financiară pentru proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriţei

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie suprafete Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

- Clarificare

 

ANUNŢ- Servicii de realizare a unui stand personalizat de informare turistică

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţonare Servicii de suport în derularea procedurilor de achizţe pentru proiectarea Spitalului Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Achizţonare de vehicule pentru executarea de lucrări privind siguranţa circulaţiei şi privind situaţiile de urgenţă de pe drumurile judeţene: Lot 1- trailer, Lot 2- remorcă

- caiet de sarcini remorcă

- caiet de sarcini trailer

- contract de furnizare Lot 1- trailer

- contract de furnizare Lot 2- remorcă

- formulare Lot 1- trailer

- formulare Lot 2- remorcă

 

ANUNŢ- Achizţonare de materiale de întreţinere şi reparaţii pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- anexe caiet de sarcini

- contract de furnizare- lot 1

- contract de furnizare- lot 2

- contract de furnizare- lot 3

- formulare lot 1

- formulare lot 2

- formulare lot 3

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii de specialitate constând în studiul privind respectarea principiului investitorului privat prudent COMUNA LUNA şi TETAROM V

- caiet de sarcini

- formulare

 - Erata

 

ANUNT - Achizţonarea de lucrări de reparaţii plăci de granit antiderapant la scările şi platformele exterioare ale stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- formulare F3

 

ANUNT - Achizitionarea de lucrări de reparaţii la platforma Tribunei II a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- formularul F3

 

ANUNT - Servicii de consultanta si organizare concurs - Centrul Integrat de Transplant

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare a bunurilor - cod PEC 025 şi cod PET 020

- caiet de sarcini

- anexa echipamente cod PEC 025

- anexa echipamente cod PET 020

- formulare

 

ANUNT - Furnizare hardware SMS geteway

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de interventie in vederea consolidării instabilităţii malului stâng al DJ 107 N la km 27+820

- caiet de sarcini

- autorizatie de construire si certificat de urbanism

- raport de expertiza tehnica

- studiu geotehnic

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizţonare ciment pentru preparare beton montare indicatoare rutiere

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare agregate de balastieră pentru preparare beton montare indicatoare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare piese de schimb şi servicii de mentenanţă pentru sistemul de control acces cu turnicheţi aflaţi în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- anexa

- formulare

- Clarificare

- Anexa 2- revizuită

 

ANUNT - Achizţonare servicii de mentenanţă pentru echipamentul de înştiinţare-alarmere publică montat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea de prelate pentru acoperirea scaunelor din zona VIP a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Achizţonare mobiler de birou

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea a 22 de dulapuri metalice pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de revizuire a analizei de risc pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT- Achizţonare lichid de răcire pentru generatoarele de curent din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnica a proiectului tehnic si a lucrarilor executate la obiectul de constructie ,,REPARATII LA SUPRAFATA DE MISCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Produse de curatenie pentru Consiliul Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- anexa 3

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare premii pentru implementarea de măsuri edicative

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare rechizite pentru Consiliul Judetean Cluj si institutiile finantate din bugetul Consiliului Judetean Cluj

- caiet de sarcini

- anexa 1

- anexa 2

- anexa 3

- model contract

- formulare

 - CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de mentenanta pentru sistemul de parcare cu plata al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- anexa 1

- anexa 2

 

ANUNT - Servicii de încercări de laborator pentru DJ 107 M

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dronă profesională cu decolare şi aterizare verticală pentru cartografiere şi topografie

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă pentru sistemul de detecţie şi alarmare incendiu al Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Achizţonare de yale pentru dotarea vestiarelor tribunei 2 din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare servicii de mentenanţă şi piese de schimb pentru sistemul de supraveghere video aflat în dotarea Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de expertiza tehnica a proiectului tehnic si a lucrarilor executate la obiectul de constructie ,,REPARATII LA SUPRAFATA DE MISCARE aferente anului 2015

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de suporturi pentru biciclete pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea unui aparat pentru curaţat mocheta pentru Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de înrămare a 20 de tricouri pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanta pentru centrala telefonică

- caiet de sarcini

- formulare

 - CLARIFICARE

- CLARIFICARE 2

 

ANUNT - Servicii de consultanţă şi organizare concurs internaţional de soluţii pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de mentenanţă 3 loturi- sistem de răcire (chiller) la Consiliul Judeţean Cluj, 3 aparate de aer condţonat la Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecţia Civilă Cluj şi 8 aparate de aer condţonat la Centrul Militar Zonal Cluj- Napoca

- caiet de sarcini

- model de contract

- formulare şi anexa lot 1

- formulare şi anexa lot 2

- formulare şi anexa lot 3

 

ANUNŢ- Servicii de mentenanţă pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu la sediul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

-model de contract

-formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNŢ- Servicii de mentenanţă şi revizie pentru sistemul de ventilare şi aer condţonat al stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii arhivistice de legătoie documente

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare carduri pentru accesul sportivilor în stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 - CLARIFICARE

 

ANUNT - Furnizare prin închiriere post de transformare aerian pentru functionarea staţiei staţiei de osmoza inversa de la depozitul de deşeuri Pata Rât

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ - Servicii de publicitate şi promovare al proiectului JUDEŢUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare pentru Biserica Petrindi şi Biserica Cizer

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă/întreţinere şi autorizare ascensoare aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de medicina muncii pentru salariaţii din cadrul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de mentenanţă şi verificare pentru sistemul de stingere incendiu al Stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- CLARIFICARE

 

ANUNT - Servicii de consultanţă şi organizare concurs internaţional de soluţii pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de pază, protecţie şi supraveghere a amplasamentului obiectivului de investţi - Parc Industrial Tetarom

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate si promovare a proiectului - JUDEŢUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţe aspiratoare pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea serviciilor de informare şi publicitate în cadrul proiectului - Servicii de mentenanţă/întreţinere şi autorizare a celor 3 ascensoare precum şi a celor 3 platforme pentru persoane cu dizabilităţi, aflate în dotarea stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- ACHIZITIE DIRECTĂ- Servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, televiziune

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

CLARIFICARE

 

ANUNŢ- Furnizare materiale consumabile necesare implementării proiectului Judeţul Cluj- SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract de furnizare

 

ANUNT - Servicii de asigurare împotriva incendiilor şi a altor riscuri pentru stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

- clarificare

- autorizatie

 

ANUNT - Servicii de întocmire a Temei de Proiectare şi asigurare asistenţă tehnică pentru Spital Pediatric Monobloc Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de pază pentru sediul Consiliului Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Achizţonarea de produse de protocol pentru Consiliul Judeţean Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare materiale consumabile necesare implementării proiectului ”JUDEŢUL CLUJ - SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

Erata

ANULARE ACHIZITIE DIRECTA

 

ANUNT - Servicii de pază la staţiile de transfer Huedin, Gherla şi Mihai Viteazu

- caiet de sarcini

  1. Plan de încadrare în zona Huedin

  2. Plan staţie transfer Huedin

  3. Plan de încadrare în zona Gherla

  4. Plan staţie transfer Gherla

  5. Plan de încadrare în zona Mihai Viteazu

  6. Plan staţie transfer Mihai Viteazu

- model contract

- formulare

ANUNT - Servicii de expertiză tehnică - CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

- Clarificari: CU 607 din 20.06.2018            SSI- vol 1             SSI- vol 2            SSI- vol 3     

 

ANUNT - Servicii de verificare şi încărcare a stingătoarelor de incendiu

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului Creşterea eficienţei energetice în clădirea Şcolii Gimnaziale Speciale

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate şi promovare a proiectului JUDEŢUL CLUJ SMART TERRITORY

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

ANULARE ACHIZITIE

 

ANUNT - Servicii de evaluare teren Dezmir

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de analiza şi consultanţă tehnică CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de informare şi publicitate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020 (PNDL)

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Servicii de expertiza tehnica a Halelor nr. 1, nr. 5.1 si nr. 5.2, precum si a constructiilor si instalatiilor aferente si adiacente acestora, din perimetrul Zonei Tehnice a Centrului de Management lntegrat al Deseurilor in judetul Cluj, la exigentele Cc si Ci in vederea identificarii unor solutii tehnice viabile pentru mentinerea panourilor sandwich montate de fostul Antreprenor pe fatadele si acoperisul Halei 1 si pe acoperisurile Halelor 5.1 si 5.2

- caiet de sarcini

- model contract

formulare

 

ANUNT - Servicii pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de consultanţă CMID

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanţă IT

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii mentenanţă echipamente

- anexa 1 echipamente

- anexa 2 echipamente

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de verificare a prizelor de pamantare

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de verificare dispozitive si supape de siguranţă

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- anexa

 

ANUNT - Achizitie Licente Tomatis

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare pentru autovehiculele din Parcul auto al CJC

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

- RCA 2019 CJC

- CASCO 2019 CJC

 

ANUNŢ- Servicii de cazare şi transport la Târgul Internaţional de Turism ITB de la Berlin

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Licente Tomatis

- caiet de sarcini

 - model contract

- formulare

 

ANUNT - Furnizare suport pentru televizoare LCD/LED

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUT - Servicii de cazare şi transport la Târgul de turism de la Timişoara

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

 ANUNT - Servicii de cazare Târgul de turism de la Bucureşti

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de cazare şi transport la Târgul Internaţional de la Chişinău

- caiet de sarcini

- contract de servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125322

 - caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125321

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125320

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de publicitate SMIS 125318

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de evaluare a unor imobile din municipiul Cluj-Napoca, str. Mărişel, jud. Cluj

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de cazare si transport la târgul de turism Madrid

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Clarificare

 

ANUNT - Servicii spălări auto

- caiet de sarcini

- centralizator spălări 2019

- contract servicii

- formulare

- Clarificare 1

- Clarificare 2

 

ANUNT - Definitivare soluţii tehnologice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare şi montare turnichet electromecanic la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

 

ANUNT - Servicii de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor din patrimoniul judeţului Cluj

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

CLARIFICĂRI

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului proiectului ,,Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

- caiet de sarcini

- formulare

- Miv-Regio part 1

- Miv-Regio part 2

 - model contract

 

ANUNT - Achizţe de produse pentru colindători

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

 

ANUNT - Abonamente la presa centrală şi locală pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare saboţi pentru aplicarea manuală a biocomponentului 2k-2buc.

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare stingătoare portabile P6

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii de È‹ntocmire a Documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru podul de pe DJ103G, km 41+241, in localitatea Tureni, peste Paraul Racilor

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 9

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 8

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 6

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 4

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu

- caiet de sarcini

- contract servicii

 - formulare

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 7

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 5

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO partea I

- MIV-REGIO partea II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 3

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

- model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseu 2

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part I

- MIV-REGIO part II

 - model contract

 

ANUNT - Servicii de informare şi publicitate Traseul 1

- caiet de sarcini

- formulare

- MIV-REGIO part. I

- MIV-REGIO part. II

- model contract

 

ANUNT - Lucrări de demolare desfiinţare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

- DTAC

- F 1

- F 2

- F 3

- PT

- Vizitare amplasament

 

ANUNT - Achizţonarea a 6 uscătoare de păr fixe pentru dotarea vestiarelor tribunei II din incinta stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii audit SAMUS 2

- documentatie

 

ANUNT - Servicii de investigare geotehnică CENTRUL EXPOZIŢIONAL + PARK&RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNŢ- Servicii de audit

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Lucrări de refacere rosturi de dilatare si reparatii la acoperis Cluj Arena

- Caiet de sarcini Lot 1

- Caiet de sarcini Lot 2

- formulare

 

 

ANUNT - Evaluare imobile

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizoare 2 generatoare de curent

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii topografice şi cadastrale CENTRUL EXPOZIŢIONAL + PARK & RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

 

ANUNŢ- Servicii de investigare geotehnică CENTRU EXPOZIŢIONAL+ PARK& RIDE

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT- Achizitionare servicii de informare şi publicitate Pediatrie II

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract servicii publicitate

 

ANUNT- Achizţonare uniforme şi dotări specifice pazei la Cluj Arena

- caiet de sarcini

- model contract furnizare

- model de formulare

 

ANUNT - Servicii de neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Expertizare tehnica covoare asfaltice

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Servicii organizare vizita studiu - proiect POCA

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii formare profesională - proiect POCA

 - caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare 6 uscătoare de păr fixe

- caiet de sarcini

- formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ- Achizţonare carduri de proximitate

-caiet de sarcini

-formulare

- Clarificare

 

ANUNŢ - Servicii dirigenţie şantier Banffy

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

-Raspuns solicitare clarificare 1

 

ANUNT - Furnizare rafturi din lemn tip bibliotecă

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Furnizare dulapuri pentru vestiare - Stadionul Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizţonare scaune pentru tribunele stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- contract furnizare

- formulare

 

ANUNT - Servicii de formare profesională

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Servicii de colectare, transport şi neutralizare animale

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

 

ANUNT - Furnizare scule si dispozitive de lucru pentru Consiliul Judetean Cluj

- anexa

- caiet de sarcini

- formulare

 

ANUNT - Achizitionarea serviciilor de mentenanta a sistemului de parcare cu plata a stadionului Cluj Arena

- caiet de sarcini

- formulare

 

 ANUNT - Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învăţământ în zona Municipiului Cluj - Napoca

- caiet de sarcini

- formulare

- model contract

 

ANUNT - Servicii de asigurare facultativa - CASCO

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

 

ANUNT - Servicii de asigurare obligatorie RCA

- caiet de sarcini

- carte de identitate vehicule

- formulare

- Copie lizibilă Buldoexcavator KOMATSU CJ N 2015

 

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate -Samus 2

- caiet de sarcini

- model contract

- formulare

  MIV - partea 1

  MIV - partea 2

  Clarificare

 

ANUNT - Servicii de informare si publicitate-Samus 1

- caiet de sarcini

- contract servicii

- formulare

- Raspuns clarificare

 

ANUNT - Furnizare si montare centrale termice

 - caiet de sarcini

 - formulare

 

ANUNT achizţe imobil pentru realizarea serviciilor medicale pediatrice în sistem monobloc

Documentatie de atribuire