Centrul Militar Zonal Cluj, liant intre serviciul militar si societatea civila

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, s-a deplasat vineri, 13 noiembrie 2015, la Centrul Militar Zonal Cluj, structură militară care are rolul de a asigura pe timp de pace repartizarea resurselor umane şi materiale, selecţia şi încorporarea recruţilor, evidenţa rezerviştilor, selecţia psihologică a tinerilor în vederea angajării ca militari profesionişti şi pentru formarea cadrelor militare în rezervă, etc.  
     În cadrul vizitei, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a fost invitat de către comandantul Centrului,  domnul colonel Grigore Păşcuţă la un tur complet al unităţii militare, care a început cu Punctul de comandă, prin intermediul căruia se conduce mobilizarea pe timp de război şi s-a continuat cu Biroul comandantului, Biroul personal şi soluţionare, Biroul mobilizare şi rechiziţii, Biroul mobilizare şi coordonare, Arhivă, precum şi Biroul Informare Recrutare – una dintre atribuţiile centrului, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei resurselor umane încorporabile de pe teritoriul judeţului, fiind de a chema anual recruţii şi militarii rezervişti pentru a fi luaţi în evidenţă şi a le oferi informaţiile necesare.
     „În primul rând, doresc să îl felicit, în avans, pe domnul colonel Grigore Păşcuţă, pentru funcţia de comandant în care a fost numit şi să îl asigur de tot respectul pentru nobila misiune pe care a asumat-o. Îi doresc multă putere de muncă în activitatea pe care urmează să o întreprindă, înţelepciunea să îl călăuzească în luarea celor mai bune decizii şi, la fel ca până acum, sunt convins că vom avea o bună colaborare. Totodată, cu acest prilej, vreau să îl felicit şi pe domnul colonel Costraş Dorel pentru succesele avute de-a lungul mandatului, pentru tot devotamentul de care a dat dovadă, în calitate de comandant, în aceşti ani, precum şi pentru profesionalismul şi dăruirea dovedite în îndeplinirea misiunilor încredinţate, fie că a fost vorba de selectarea şi recrutarea resurselor umane de calitate, care să deservească sistemul naţional de apărare, fie că a fost vorba de activităţi de promovare a profesiei militare sau de intervenţii în cazul unor dezastre. Pe de altă parte, sunt nemulţumit de faptul că, de la an la an, bugetul  pentru investiţii şi funcţionare este din ce în ce mai mic, însă voi face tot ceea ce ţine de mine pentru ca forul administrativ judeţean să se implice mai activ şi să susţină şi mai mult activităţile Centrului Militar Zonal Cluj, conştient fiind de importanţa acestei instituţii ce face legătura între armată şi societatea civilă, precum şi de faptul că siguranţa cetăţenilor şi a statului trebuie să primeze”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.
     În vederea creşterii continue a calităţii serviciilor oferite de Centrul Militar Zonal Cluj, Consiliul Judeţean asigură acestei instituţii localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice. Totodată, Consiliul Judeţean Cluj încheie, pentru centrul militar, contractele de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, precum şi achită contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare. Astfel, bugetul alocat Centrului Militar Zonal Cluj de către Consiliul Judeţean Cluj este în valoare de aproximativ 200.000 de lei anul, sumă destinată cheltuielilor de funcţionare.
     Reamintim faptul că Centrul Militar Zonal Cluj are în structura sa, pentru coordonare, Centrele Militare Judeţene Satu-Mare, Sălaj, Alba, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu. Principalele activităţi derulate de către Centrul Militar Zonal Cluj se referă la colaborarea cu unităţile militare din zona de responsabilitate, pe linia evidenţei militare a rezerviştilor voluntari, în condiţiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării; coordonarea, îndrumarea şi verificarea activităţii desfăşurate de structurile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor ce au atribuţii pe linia evidenţei, anunţării şi trimiterii resurselor la unităţi, în baza ordinului comun al ministrului apărării şi al ministrului administraţiei şi internelor, dar şi coordonarea şi verificarea activităţii privind evidenţa militară la instanţele judecătoreşti şi parchetele organizate pe lângă acestea şi angajatorilor, în baza hotărârii Guvernului.
  
Biroul de presă
13 noiembrie 2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW