CJ Cluj a obtinut anularea unei corectii financiare pe un proiect european

Consiliul Judeţean Cluj a obţinut în instanţă anularea notei de stabilire a unei corecţii financiare vizând proiectul “Elaborarea strategiei de dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, proiect implementat de forul administrativ judeţean în perioada noiembrie 2010 – august 2012.

            Astfel, atât Curtea de Apel Cluj cât şi, ulterior, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, prin Decizia nr. 2672 din 24 iunie 2014, au hotărât faptul că aplicarea corecÈ›iei financiare de 5% din valoarea contractului de servicii de consultanÈ›ă È™i instruire pentru elaborarea strategiei, impusă de Ministerul AdministraÈ›iei È™i Internelor, este una ilegală, motiv pentru care ambele instanţe de judecată au dat câştig de cauză Consiliului Judeţean Cluj.

În concret, în perioada de implementare a proiectului, Ministerul AdministraÈ›iei È™i Internelor, la acel moment Autoritate de Management, a verificat una dintre documentaÈ›iile de atribuire ale proiectului şi a decis aplicarea, prin Nota nr. 2235507/DGDGA/10.08.2012, o corecÈ›ie financiară în sumă de 15.800,00 lei. Ministerul a considerat restrictivă solicitarea Consiliului JudeÈ›ean Cluj, existentă în caietul de sarcini, de a exista un manager de proiect propus în echipa de coordonare a contractului de servicii cu 5 ani experienÈ›ă în managementul proiectelor finanÈ›ate din fonduri structurale nerambursabile, deşi Consiliul JudeÈ›ean a argumentat necesitatea experienÈ›ei, È›inând cont de complexitatea activităÈ›ilor prevăzute în contractul de servicii.

            „Ne bucurăm că, după aproape doi ani de procese, instanÈ›a a dispus anularea notei de stabilire a corecÈ›iei financiare pe acest proiect finanţat din fonduri europene. Implicit, acest fapt implică returnarea de către Autoritatea de Management, către bugetul Consiliului JudeÈ›ean Cluj, a sumei ce a făcut obiectul respectivei corecÈ›ii financiare. Dincolo însă de această sumă de bani, ceea ce considerăm că trebuie avut în vedere e faptul că, din nou, instanţele de judecată au confirmat caracterul corect şi legal al măsurilor luate de Consiliul Judeţean în procesul de implementare a proiectelor europene”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, Vakar Istvan.

Reamintim faptul că proiectul privind Elaborarea strategiei de dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020” a fost finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, valoarea totală a acestuia fiind de 682.851,24 lei. Acesta a avut drept obiectiv  realizarea strategiei judeÈ›ului pentru următorii È™apte ani, parcurgând toate etapele impuse de complexitatea unui astfel de document precum colectarea informaÈ›iilor de bază, formarea profesională a funcÈ›ionarilor publici care au participat la elaborare, anchetă sociologică în rândul populaÈ›iei, consultări publice ale documentului È™i, în final, aprobarea lui prin hotărâre de Consiliu JudeÈ›ean.  

 

Biroul de presă

30.07.2014

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW