Comisii ATOP

Comisii – Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica

1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:

Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, inclusiv preşedintele autorităţii, un reprezentant al comunităţii şi şeful inspectoratului de poliţie judeţean ( art.14 HG. Nr.787 din 25 iulie 2002)

 1. doamna Forna Maria – consilier judeţean preşedinte ATOP
 2. domnul Cordoş Alexandru – consilier judeţean:
 3. domnul comisar şef Rus Mihai – Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj;
 4. domnul Aurel Roșianu – reprezentant al comunităţii
 5. domnul general de brigadă Moldovan Ion – Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” Cluj

Comisia are următoarele atribuţii:
a) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, pe această bază, întocmeşte un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie;
b) monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
d) la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor învestite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate;
e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalităţii;
f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc.

2. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:

Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunităţii şi subprefectul. (Art. 15 HG Nr. 787 din 25 iulie 2002)

 1. domnul Tasnádi István-Szilárd – Subprefect al judeţului Cluj
 2. doamna Marchis Angela Felicia – consilier judeţean
 3. domnul Lőrinczi Zoltan-László – consilier judeţean
 4. domnul Morar Ioan – reprezentant al comunităţii
 5. domnul Bontidean Marcel – Director general al Direcţiei Generale Poliţia Locală Cluj-Napoca

Comisia are următoarele atribuţii:
a) participă la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc;
b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică;
c) recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică;
d) atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare;
e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
f) elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi care se dă publicităţii.

3. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului:

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunităţii şi reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor. (Art. 16 HG Nr. 787 din 25 iulie 2002)

 1. domnul Morar Ignat – reprezentant al comunităţii
 2. doamna Muscă Elena – consilier judeţean
 3. domnul subcomisar de poliție Moldovan Gelu Ionuț – reprezentat al Corpului Naţional al Poliţiştilor Cluj
 4. domnul Drăghici Dumitru-consilier judeţean
 5. domnul colonel Maxim Cristian – Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ” Alexandru Vaida Voevod ” Cluj

Comisia are următoarele atribuţii:
a) primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe;
b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
c) ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor persoanei;
d) recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.

notă:

Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acţiune şi orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează autoritatea teritorială de ordine publică în relaţiile cu terţii, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunţă în acest sens.

 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW