Selectie administratori la Univers T SA, TETAROM SA și Centrul Agro Transilvania SA

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și 722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a 4 posturi de Administrator după cum urmează:

  • 1 post – cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar în cadrul societății Univers T S.A;
  • 1 post – vechime în muncă de cel puțin 3 ani și experiență în administrarea sau managementul unor societăți, inclusiv societăți din sectorul privat în cadrul societății TETAROM S.A.
  • 2 posturi – 1 post cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar;

– 1 post cu vechime în muncă de minim 3 ani și experiență în administrarea sau managementul unor societăți inclusiv societăți din sectorul privat în cadrul societății Centrul Agro Transilvania S.A.;

Consiliul Județean Cluj a decis ca procesul de selecție să fie efectuat de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selecție stabilită în cadrul Consiliului Județean Cluj și va efectua evaluarea dosarelor și selecția inițială a candidaților.

Consiliul Județean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants România S.R.L.

Procedura se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Cluj, din Calea Dorobanților, nr. 106, Cluj-Napoca, în perioada iulie -septembrie 2022.

UNIVERS T SA

Anunț selecție                               PDF
Etape proces de selecție             PDF
Scrisoare de așteptări                 PDF
Profil CA și candidat                  PDF
Formulare candidat                   PDF                WORD

TETAROM SA

Anunț selecție                               PDF
Etape proces de selecție             PDF
Scrisoare de așteptări                 PDF
Profil CA și candidat                  PDF
Formulare candidat                   PDF                WORD

 

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA SA

Anunț selecție                               PDF
Etape proces de selecție             PDF
Scrisoare de așteptări                 PDF
Profil CA și candidat                  PDF
Formulare candidat                   PDF                WORD

Documente concurs

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW