7 posturi de Administrator

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr.722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator în cadrul societății TETAROM S.A.:

– 2 posturi cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar;

– 5 posturi cu vechime în muncă de minim 3 ani și experiență în administrarea sau managementul unor societăți inclusiv societăți din sectorul privat;

Consiliul Județean Cluj a decis ca procesul de selecție să fie efectuat de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selecție stabilită în
cadrul Consiliului Județean Cluj și va efectua evaluarea dosarelor și selecția inițială a candidaților.

Consiliul Județean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants România S.R.L.

Procedura se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Cluj, din Calea Dorobanților, nr. 106, Cluj-Napoca, în perioada decembrie 2021 – martie 2022.

Documente concurs

Anunț
Descarcă
Formulare candidați Consilii de administrație și Administratori (format WORD)
Descarcă
Formulare candidați Consilii de administrație și Administratori (format PDF)
Descarcă

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW